Naar inhoud

Openingsuren

Het lokaal bestuur werkt al dan niet - afhankelijk van de reden van je bezoek - op afspraak.

Je kan een afspraak maken via www.lede.be

 

Dag Openingsuren  
Maandag 9 – 12 uur  
Dinsdag 9 – 12 uur  
Woensdag 9 – 12 uur  
Woensdag 13.30 – 16 uur * uitgezonderd sociale dienst
Donderdag 9 – 12 uur  
Donderdag 16 – 19 uur  
Vrijdag 9 – 12 uur  

Gemeentehuis (053 60 68 00) en Burgerhuis (053 80 20 22) (sociale dienst en burgerzaken)

De gemeentelijke diensten zijn in 2023 gesloten op volgende (lokale) feestdagen:

zondag 1 januari Nieuwjaar
maandag 2 januari eerste werkdag
maandag 10 april paasmaandag
maandag 1 mei Feest van de Arbeid
donderdag 18 mei O.H. Hemelvaart
vrijdag 19 mei brugdag O.H. Hemelvaart
maandag 29 mei pinkstermaandag
maandag 10 juli brugdag voor de Vlaamse feestdag
dinsdag 11 juli Feest van de Vlaamse Gemeenschap
vrijdag 21 juli nationale feestdag
maandag 14 augustus brugdag O.L.V. Hemelvaart
dinsdag 15 augustus O.L.V. Hemelvaart
dinsdag 26 september jaarmarkt
woensdag 1 november Allerheiligen  
donderdag 2 november Allerzielen
zaterdag 11 november Wapenstilstand
woensdag 15 november Koningsdag  
maandag 25 december Kerstmis
dinsdag 26 december Tweede Kerstdag

Er is geen avonddienst op donderdag 20 juli, 27 juli, 3 augustus en 10 augustus.

Er is wel markt op dinsdagen 11 juli, 15 augustus en 26 december.

 

Bibliotheek

Naast de gemeentelijke sluitingsdagen, zijn de hoofdbibliotheek en de uitleenpost in Oordegem ook gesloten op volgende zaterdagen: 

 • 20 mei;  
 • 22 juli

 

Buitenschoolse kinderopvang

De kinderopvang is open op dinsdag 26 september.

Voorschoolse opvang: vanaf 6.45 uur.

Naschoolse opvang: tot 18.30 uur.

Opvang op woensdagnamiddag: tot 18.30 uur.

Opvang op schoolvrije dag en vakantiedag: doorlopend van 6.45 tot 18.30 uur.

Opgelet

Vestigingsplaats Lede: enkel voor- en naschoolse opvang

Vestigingsplaats Oordegem: voor- en naschoolse opvang, opvang op woensdagnamiddag en vakantiedagen

Vestigingsplaats Wanzele: voor- en naschoolse opvang, opvang op woensdagnamiddag, schoolvrije dagen en vakantiedagen

 

Sporthal

De gemeentelijke sporthal is het ganse jaar toegankelijk van 9.00 tot 23.30 uur met uitzondering van de hierna vermelde sluitingsuren, sluitingsdagen en sluitingsperioden:

 • 1 januari
 • Pasen en paasmaandag
 • 1 mei
 • O.L.H.-Hemelvaart
 • Pinksteren en pinkstermaandag 
 • de maand juli
 • 15 augustus 
 • 1 en 2 november
 • 11 november
 • 24 december van 13.00 tot 23.30 uur
 • 25 en 26 december
 • 31 december van 13.00 tot 23.30 uur.