Naar inhoud

Vraag je stookoliecheque aan!

Verwarm je met stookolie of propaan in bulk? Vanaf vandaag kan je een stookoliecheque van 225 euro aanvragen. Je hebt daarvoor de tijd tot 10 januari 2023.

De toelage krijg je niet automatisch. Je moet zelf een formulier invullen en de nodige bewijsstukken toevoegen.

Er bestaan twee soorten formulieren afhankelijk van waar je woont:

  • type A formulier: voor een individuele woning (die geen deel uitmaakt van een appartementsgebouw);
  • type B formulier: voor huisvesting in een mede-eigendom of een opbrengsteigendom.

Je aanvraag indienen kan zowel online als op papier.

Het papieren formulier kan je hieronder downloaden of aanvragen bij je leverancier. Het correct ingevulde formulier stuur je aangetekend terug naar
 
FOD Economie
Algemene Directie Energie – Cel Verwarmingstoelage 225 euro
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel
 

Voeg deze dokumenten toe bij je aanvraag zowel online als op papier: bij een individuele woning (formulier A):

  • een kopie van de factuur voor de levering van stookolie of propaan in bulk tussen 15 november 2021 en 31 december 2022;
  • een bewijs van jouw betaling van de factuur of de verklaring van de leverancier als je  gespreid betaalt en waaruit blijkt dat je in staat bent om te betalen.
Bezorg ook je rijksregisternummer, bankrekeningnummer (IBAN en BIC), het ondernemingsnummer (KBO-nummer) van jouw leverancier en, voor bewoners van een flatgebouw (formulier B), het ondernemingsnummer (KBO-nummer) van het mede-eigendom.

 

Heb je nog vragen?

Hier vind je misschien een antwoord: de FAQ op de website van de FOD Economie 

Bel het gratis nummer 0800 120 33

Mail naar stookoliecheque@economie.fgov.be

 

Heb je recht op andere premies? Via een online vragenlijst kan je dit snel nagaan.

Datum van het bericht: donderdag 07 juli 2022