Naar inhoud

Wegenis- en rioleringswerken Reymeersstraat-Rosselstraat-Molenbergstraat

Het project omvat een totale vernieuwing van riolering en wegenis.  Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd waarbij afvalwater en regenwater apart afgevoerd worden.

Het regenwater wordt afgeleid naar de Overimpebeek en het afvalwater wordt verbonden met de Aquafincollector beiden gelegen in de Reymeersstraat. Op privaat domein dient men ook afkoppelingswerken uit te voeren en het afvalwater en regenwater gescheiden aan te bieden aan de rooilijn.

 

In de Rosselstraat en het eerste deel van de Reymeersstraat is er onvoldoende ruimte beschikbaar om én volwaardige voetpaden én fietsvoorzieningen aan te leggen én tegemoet te komen aan de hoge parkeerdruk én dubbelrichting verkeer toe te laten. Bovendien is het niet gewenst om meer verkeer aan te trekken in de Reymeersstraat (gedeelte tussen de Grotekapellelaan en de Rosselstraat) en in de Rosselstraat. Deze straten zijn omgeven door dichte bebouwing en zijn niet geschikt om veel verkeer te verwerken.

 

Daarom werd er gekozen om enkele richting in te voeren komende van het centrum. De hoofdverbinding komende van de deelgemeenten richting het centrum van Lede dient te verlopen via de Grotekapellelaan (lokale weg type II) en via de N442. In samenwerking met AWV wordt de heraanleg van dit kruispunt (incl. verlengde afslagstroken) voorzien voor midden volgend jaar wat de verkeersafwikkeling aanzienlijk zal verbeteren.

 

Bij de opmaak van de plannen werd er rekening gehouden met het comfort van de zwakke weggebruiker. Er worden volwaardige voetpaden voorzien en het invoeren van een fietsstraat in de Rossel- en Reymeersstraat (tot aan kruispunt met de Grotekapellelaan) wordt onderzocht. Door de aanleg van een smallere rijweg (B = 3,60 m zonder kantstroken) en het inplanten van groenvoorzieningen, worden de autobestuurders er attent opgemaakt hun snelheid te matigen. In de Molenbergstraat wordt er een fietspad in tegenrichting voorzien. In het laatste deel van de Reymeersstraat worden deels fietspaden en deels fietssuggestiestroken aangelegd.

Het invoeren van enkele richting biedt ons de mogelijkheid om 16 parkeerplaatsen te voorzien tussen Zuster Lambertinestraat en de Hellinckxwegel. Indien de dubbele richting behouden bleef, werd het parkeren beperkt tot slechts 2 plaatsen wat niet te verdedigen valt. Parkeren wordt enkel nog mogelijk in afgebakende stroken naast de rijweg wat het in- en uitrijden van garages bevordert.

Het grondplan van het project kan je hieronder raadplegen.

 

Fasering

Op 15 november 2021 is aannemer Wegenwerken De Moor gestart met de werken. De werfkeet komt aan de begraafplaats in de Molenbergstraat. Met vragen kan je bij de werfleider terecht.

Om de hinder tot een minimum te beperken, worden de werken opgesplitst in verschillende fasen.

 

Fase 1 (afgerond)

Reymeersstraat (vanaf kruispunt met de Grotekapellelaan tot huisnummer 30) –  tot 1 september 2022. De omleiding voor doorgaand verkeer zal lopen via Grotekapellelaan en de N442.

 

Fase 2 (afgerond)

Reymeersstraat (vanaf huisnummer 30 tot kruispunt Molenbergstraat) – tot 1 september 2022.

De omleiding voor doorgaand verkeer zal lopen via Grotekapellelaan en de N442.

 

Fase 3 (einddatum: 30 november)

Molenbergstraat – tot november 2022. De omleiding voor doorgaand verkeer zal lopen langs de N442 en de Grotekapellelaan.

 

Fase 4 (vanaf 21 november - 15 maart 2023-

Reymeersstraat (tussen Guchtstraat en Grotekapellelaan) – aansluitend aan fase 3. Komende van Grotekapellelaan: omleiding via Overimpestraat - Ledestraat - Ledezijdestraat - Reymeersstraat.

Datum van het bericht: maandag 22 augustus 2022