Naar inhoud

Proefopstelling woonerf Stationsweg

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Lokaal bestuur Lede wil de Stationsweg inrichten als woonerf om zo een aangename en veilige woonbuurt te creëren.

In 2021 werd daarom een rondvraag georganiseerd bij de buurtbewoners. SOLVA en de gemeente Lede zijn daarop aan de slag gegaan met de talrijke reacties. Het aangepaste plan wordt tussen 1 oktober en 30 november ingevoerd onder de vorm van een proefopstelling. Op die manier kunnen we de effecten zo goed mogelijk evalueren.

 

Waarom een woonerf?
De Stationsweg is in de eerste plaats een woonstraat. Het bestuur wil daarom zoveel mogelijk inzetten op een verkeersluwe en aangename woonomgeving. Een woonerf maakt alle weggebruikers meteen duidelijk dat zij te gast zijn in een woonstraat.

Het is vandaag niet mogelijk om wettelijk te parkeren in de Stationsweg, maar er is toch nood aan parkeerplaatsen voor buurtbewoners. Het bestuur wil daarom parkeren mogelijk maken en tegelijk beter structureren.

De Stationsweg vormt de kortste en meest veilige verbinding voor zachte weggebruikers tussen het centrum en het station van Lede. Het bestuur wil de Stationsweg daarom zo aangenaam en verkeersveilig mogelijk inrichten met bijzondere aandacht voor voetgangers en fietsers.

 

Wat verandert er concreet?

Fietsverkeer wordt toegelaten in beide rijrichtingen. Brom- en motorfietsen worden niet toegelaten in de tegenrichting in functie van de verkeersveiligheid.

Er wordt een vrachtverbod (uitgezonderd plaatselijke bediening) ingesteld in de Dwarsstraat en Stationsweg.

Parkeren wordt wettelijk mogelijk binnen de aangeduide parkeervakken.

De maximale toegelaten snelheid wordt beperkt tot 20 km/u.

Via groenelementen wordt de straat een aangenamere woonomgeving. Er wordt gewerkt met tijdelijke elementen die na een positieve evaluatie vervangen zullen worden door structurele groenelementen in lijn met de plantvakken in de omliggende straten.

Bij het buitenrijden van het woonerf moet je voorrang verlenen aan het andere verkeer.

 

Jouw mening telt!

Ook tijdens de proefopstelling willen we graag jouw mening, opmerkingen of adviezen horen.

Dat kan via www.so-lva.be/lede-stationsweg.

Datum van het bericht: donderdag 30 september 2021