Naar inhoud

Droogte tussen 15 maart en 15 september 2020

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

De ernstige droogte tussen 15 maart en 15 september 2020  werd door de Vlaamse Regering op 2 juli 2021 als ramp erkend.

Dit betekent dat er een tegemoetkoming mogelijk is voor wie schade geleden heeft ten gevolge van deze droogte zoals landbouwers die teeltschade geleden hebben.

De tegemoetkoming is mogelijk voor landbouwers die 25% van hun totale teeltareaal verzekerd hebben met een brede weersverzekering. Na publicatie van het erkenningsbesluit in het Belgisch Staatsblad kunnen getroffen boeren gedurende 3 maanden hun aanvragen voor een tegemoetkoming indienen bij het Vlaams Rampenfonds.
Landbouwers die minstens een kwart van hun totaal teeltareaal verzekerd hebben met een brede weersverzekering, komen in aanmerking. Als de landbouwer minstens 25% maar minder dan 50% van zijn totale teeltareaal verzekerd heeft, bedraagt het vergoedingspercentage voor de schade aan niet-verzekerde teelten maximaal 40%. Als de landbouwer minstens 50% van zijn totale teeltareaal verzekerd heeft, bedraagt het vergoedingspercentage voor de schade aan niet-verzekerde teelten maximaal 80%.

De voorwaarden voor tegemoetkoming vindt u op:

https://www.vlaanderen.be/schadevergoeding-vlaams-rampenfonds-aanvragen/overgangsperiode-schade-aan-teelten-en-niet-binnengehaalde-oogsten#aplpcg-0.

Datum van het bericht: maandag 05 juli 2021