Naar inhoud

Update coronavirus - verlenging maatregel terrasuitbreiding

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Het college van burgemeester en schepenen wil horeca-uitbaters optimale kansen blijven bieden om cliënteel zo veel mogelijk buiten te ontvangen. De maatregel voor extra terrasuitbreiding werd daarom verlengd tot 31/8/21. 

Waar dit mogelijk is, kan op openbaar domein nieuwe terrassen gecreëerd of bestaande terrassen uitgebreid worden.
 

Uitbaters dienen een aanvraag in samen met een aanduiding op een plan of luchtfoto. Vermeld zeker de afmetingen, het adres van de handelszaak en je contactgegevens. Dit moet je mailen naar lokale.economie@lede.be. Na een plaatsbezoek wordt je voorstel ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Pas na ontvangst van de schriftelijke toelating mag het openbaar domein ingenomen worden.

 

Hou bij de intekening van het plan rekening met volgende voorwaarden:

  • Er moet op het voetpad 1,5 meter vrije doorgang zijn voor voetgangers.
  • Er mag geen inname zijn van de rijweg en er moet ten allen tijde 4 meter vrije doorgang zijn.
  • Parkeervakken en -stroken kunnen ingenomen worden mits veilige afbakening van de terraszone. De uitbater moet instaan voor deze afbakening.
  • Er moet tenminste 1 parkeerplaats voor en 1 parkeerplaats achter het terras vrijgehouden worden voor de zichtbaarheid. Het gemeentebestuur levert de parkeerverbodsborden aan.
  • Er kan geen terras geplaatst worden voor een andere handelszaak.
Datum van het bericht: donderdag 17 juni 2021