Naar inhoud

Update vaccinatie - gezondheidsgegevens via My health Viewer

In My Health Viewer kan je controleren of je een risicopatiënt bent. Als je dit zelf niet kan, kan ook het ziekenfonds of apotheker dit voor jou nakijken.

Als je nog niet op de lijst staat en je hebt een risicoprofiel, is het raadzaam nog even geduld te hebben. Patiënten met een risicoprofiel worden stelselmatig toegevoegd aan de lijst. Contacteer pas je huisarts als blijkt dat je na enkele weken nog niet op de lijst staat.

 

Je krijgt via My health viewer geen uitnodiging voor je vaccinatie. Je krijgt een aparte uitnodiging.

 

Meer info kan je vinden op

Datum van het bericht: maandag 03 mei 2021