Naar inhoud

Update coronavirus - heropening horeca

Vanaf 8 mei mogen de terrassen, onder bepaalde voorwaarden, opnieuw open. Het college van burgemeester en schepenen wil, zolang uitbaters enkel cliënteel buiten mogen ontvangen, hen optimale kansen bieden om dat te kunnen doen.

Waar dit mogelijk is, zullen op openbaar domein nieuwe terrassen gecreëerd of bestaande terrassen uitgebreid worden.

 

Elke horecazaak kan een aanvraag indienen aan de hand van een aanduiding op een plan of luchtfoto, met vermelding van de afmetingen, het adres van de handelszaak en je contactgegevens. Dit moet je mailen naar lokale.economie@lede.be. Na een plaatsbezoek wordt je voorstel ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Pas na ontvangst van de schriftelijke toelating mag het openbaar domein ingenomen worden.

 

Hou bij de intekening van het plan rekening met volgende voorwaarden:

  • Er moet op het voetpad 1,5 meter vrije doorgang zijn voor voetgangers.
  • Er mag geen inname zijn van de rijweg en er moet ten allen tijde 4 meter vrije doorgang zijn.
  • Parkeervakken en -stroken kunnen ingenomen worden mits veilige afbakening van de terraszone. De uitbater moet instaan voor deze afbakening.
  • Er moet tenminste 1 parkeerplaats voor en 1 parkeerplaats achter het terras vrijgehouden worden voor de zichtbaarheid. Het gemeentebestuur levert de parkeerverbodsborden aan.
  • Er kan geen terras geplaatst worden voor een andere handelszaak.
Datum van het bericht: donderdag 29 april 2021