Naar inhoud

Bericht NMBS: stationsloket in Lede

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

De NMBS heeft beslist om het stationsloket in Lede geleidelijk te sluiten tegen eind 2021.

Er is dus een overgangs- en aanpassingsperiode van meer dan zes maanden. Tijdens die periode zullen de loketten nog twee of drie dagen per week openblijven. De effectieve sluitingsdatum zal ten minste een maand op voorhand worden bevestigd. De wachtzaal in het station zal openblijven zoals vroeger en ook het treinaanbod blijft gelijk.

 

Waarom gaat het loket dicht?

Om in te spelen op de veranderende gewoonten van haar reizigers stelt NMBS het aantal loketten en de openingstijden af op de mate waarop er werkelijk gebruik van wordt gemaakt. In het station van Lede blijkt de niet-actieve tijd aan het loket 71% te bedragen.

 

Wat nu?

Er komen enkele begeleidende maatregelen:

  1. Vanaf maart 2021 zullen op regelmatige basis stewards ter plaatse aanwezig zijn om de reizigers vertrouwd/wegwijs te maken met alle functionaliteiten van de verkoopautomaat.
  2. Er zullen ook brochures met info over de alternatieve verkoopkanalen (automaat, app, website) beschikbaar zijn.
 

De NMBS blijft investeren in de ontwikkeling van haar verkoop- en informatiekanalen. Zo is eind januari nog een nieuwe NMBS-app gelanceerd, waarin reizigers ook een digitale versie van de invulpassen kunnen kopen.

Alle info vind je op de website van NMBS.

Datum van het bericht: dinsdag 02 februari 2021