Naar inhoud

Erfgoedcel Denderland - programma en nieuws

EFCD Logo

Erfgoedcel Denderland zorgt ook de komende 6 jaar voor het erfgoed in onze regio!

In december vernieuwde de Vlaamse Overheid de samenwerkingsovereenkomst met Erfgoedcel Denderland, wat betekent dat de erfgoedcel ook de komende 6 jaar voor het erfgoed in onze regio zal zorgen. Maar, het is niet zomaar een verlenging. Er komen heel wat andere accenten en nieuwigheden in de werking bij!

 

WELKOM HAALTERT!

Zo breidt het werkingsgebied van de erfgoedcel uit. Naast Aalst, Denderleeuw, Erpe-Mere, Lede en Ninove sluit nu ook gemeente Haaltert aan. Met heel wat directe gevolgen: lokale erfgoedactoren in Haaltert kunnen rekenen op onze ondersteuning, de inventarisatie van het religieus erfgoed zal ook daar opgestart worden, beelden van Haaltert zullen verschijnen op MadeinDenderland.be, in regionale projecten komt ook het lokale erfgoed van Haaltert aan bod en nog veel meer.

 

NU OOK ONROEREND ERFGOEDWERKING

Nieuw is ook de werking rond onroerend erfgoed. Erfgoedcel Denderland focuste tot op heden enkel op cultureel erfgoed (roerend en immaterieel erfgoed). Met de oprichting van IOED (intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst) Denderland wordt die lacune nu opgevuld. Vanzelfsprekend zullen Erfgoedcel en IOED Denderland zeer nauw samenwerken. IOED Denderland zal zich bezighouden met thema’s rond archeologie, bouwkundig erfgoed en historische landschappen. De werking van IOED Denderland zal trouwens een samenwerking zijn met SOLVA en het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen, partners die al jarenlange expertise hebben over archeologie en landschappen.

 

EEN NIEUW JASJE, EEN NIEUWE HUISSTIJL

We zijn dan wel een erfgoedorganisatie, we hoeven allesbehalve oubollig te zijn. Om deze vernieuwing en een nieuwe beleidsperiode extra in de verf te zetten kozen we voor een stevige update van onze huisstijl. Met extra kleuren, een frisse vormgeving en een nieuw logo (met verwijzing naar de Dender en opgevat als een kwaliteitslabel) zijn we klaar voor een mooie toekomst, zowel voor onze hedendaagse organisatie als voor het regionale erfgoed!

 

WAT DOEN WIJ?

Naast een nieuwe werking rond onroerend erfgoed zetten we ook onze bestaande werking rond cultureel erfgoed onverminderd verder, met ook hier enkele nieuwe accenten:

> RELIGIEUS ERFGOED. Met de hulp van vrijwilligersteams gaan we alle kerkcollecties uit de regio inventariseren, fotograferen en digitaliseren.

> COLLECTIEBELEID. In onze regio vind je heel wat kleine en grote erfgoedcollecties. We brengen deze collecties, hun noden en hun bewaaromstandigheden in kaart, verbeteren ze en stemmen ze op elkaar af.

> CARNAVAL. Via de Academie voor Carnavalskunsten zorgen we er samen met CC De Werf voor dat de unieke kennis en kunde verbonden aan carnaval wordt doorgegeven aan een volgende generatie carnavalisten.

> NIEUWE DOELGROEPEN BEREIKEN. We staan lokale partners bij in hun zoektocht hoe atypische doelgroepen te bereiken, bijvoorbeeld via experimentele erfgoedwerking.

> REGIONALE ERFGOEDPROJECTEN. In 2021-2022 werken we rond ‘Daens’, in 2023-2024 rond ‘zorg’ en in 2025-2026 rond ‘brouwerijen en stokerijen’.

> DIGITALISERING EN ERFGOEDBANK. Samen met de archivarissen van de regio werken we aan digitalisering van ons erfgoed. Via de erfgoedbank MADEinDENDERLAND.be kan je ook online in ons regionaal erfgoed snuisteren. Deze digitale beeldbank bundelt afbeeldingen, video’s, kranten, genealogische data... uit Aalst, Denderleeuw, Erpe-Mere, Haaltert, Lede en Ninove.

> ONDERSTEUNING. Erfgoedcel Denderland zet sterk in op de ondersteuning van zowel particulieren, verenigingen als gemeentelijke diensten. Dat gaat van regionale communicatie voeren, financiële ondersteuning bieden over gepaste vorming organiseren en erfgoedinitiatieven inhoudelijk begeleiden.

 

BLIJF OP DE HOOGTE!

Ben je nieuwsgierig naar onze werking en blijf je graag op de hoogte van wat er zoal beweegt rond erfgoed in Aalst, Denderleeuw, Erpe-Mere, Haaltert, Lede en Ninove?

Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief, volg ons op sociale media en hou zeker onze website erfgoedceldenderland.be in de gaten!

 

ERFGOED? 

> Erfgoedcel Denderland werkt rond cultureel erfgoed. 

Cultureel erfgoed kan roerend zijn. Dat is dan kleiner, verplaatsbaar erfgoed zoals archiefstukken, oude foto’s of om het even welk ander kostbaar oud voorwerp. Deze stukken zijn het bewaren waard, als geheugen van de Denderstreek.

Cultureel erfgoed kan ook immaterieel zijn, iets wat je niet kan aanraken of vastnemen. Denk maar aan dialecten, verhalen, ambachten, tradities... Dit immaterieel erfgoed is enorm divers en leeft binnen de gemeenschap van regio Denderland die dit ontastbaar erfgoed graag doorgeeft aan toekomstige generaties.

> IOED Denderland werkt rond onroerend erfgoed.

Erfgoed kan ook onroerend zijn. De meeste mensen denken bij 'erfgoed’ aan monumenten en oude gebouwen, maar ook archeologie en historische landschappen zijn onroerend erfgoed.

Datum van het bericht: vrijdag 22 januari 2021