Naar inhoud

Persbericht Gewogen diftar Fase 2

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

ILvA is volop bezig met de organisatie van het project “gewogen diftar”, waarbij restfractie in een grijze restcontainer wordt ingezameld en zowel GFT als restfractie per kilogram worden aangerekend. In de steden en gemeenten van fase 1 (waar Lede toe behoort), die van start gaan in april 2021, worden vandaag al de eerste restcontainers geleverd. De inwoners van de steden en gemeenten van fase 2, die starten in juni 2021, krijgen vanaf vandaag hun eerste brief.

Betalen via afvalrekening

Gewogen diftar betekent dat GFT en restfractie betaald worden per kilogram. Gele zakken en GFT-stickers verdwijnen dus. In een volgende brief zal aan alle gezinnen gevraagd worden een startbedrag van 35 euro te betalen op de persoonlijke afvalrekening. Met 35 euro kan een gemiddeld gezin ongeveer 6 maanden zijn afval kwijt. Wie graag wat vaker een kleiner bedrag stort, kan dat zonder probleem doen.

Telkens de vrachtwagen de container leegmaakt, gaat het verschuldigde bedrag automatisch van de afvalrekening. We waarschuwen tijdig als het saldo te laag wordt, zodat men geen inzameling hoeft te missen.

Tarieven

De kost per kilogram restfractie bedraagt 0,25 euro. Telkens wanneer de grijze restcontainer wordt leeggemaakt, wordt ook een vaste aanbiedkost van 0,25 euro (40 liter/140 liter) of 0,50 euro (240 liter) aangerekend.

Voor GFT wordt 0,085 euro per kilogram aangerekend. De vaste aanbiedkost is voor zowel de 40 als de 140 liter container 0,125 euro.

 

Gele zakken en GFT-stickers verdwijnen, overschot kan je ruilen

Tot de inzameling van restfractie en GFT via gewogen diftar verloopt, moet men restfractie aanbieden in de gele zak en GFT-stickers gebruiken voor de inzameling van GFT. Eenmaal gewogen diftar van start gaat, mogen gele zakken en GFT-stickers niet meer worden gebruikt. Het overschot aan zakken en stickers zal men kunnen ruilen tegen saldo op de afvalrekening.

Waarom voert ILvA gewogen diftar in?

ILvA heeft de tarieven niet meer aangepast sinds 2009. Toch zijn de prijzen de afgelopen 11 jaar gestegen. Een keuze rond de aanpassing van de tarieven drong zich dus op. ILvA wou niet kiezen voor  een hoger tarief van de gele zak, omdat dit niet leidt tot een mentaliteitswijziging om minder afval te produceren. Die mentaliteitswijziging is noodzakelijk om de afvalberg te verkleinen en kan enkel worden bereikt door elk gezin verantwoordelijk te maken voor de eigen afvalrekening.

In 2019 bood een inwoner van ILvA gemiddeld 409 kilogram afval aan en betaalde hier rechtstreeks net geen 32 euro voor (via stickers, zakken en betaling op het recyclagepark) om dit afval te laten inzamelen, recycleren of verbranden. De reële kost is een pak hoger dan de 32 euro die een inwoner rechtstreeks betaalt! Met gewogen diftar wil ILvA die reële afvalkost op een zo eerlijk mogelijke manier aanrekenen aan de verbruiker. Dit gebeurt al zo op de recyclageparken. Daar betalen inwoners van ILvA al jaren per kilogram afval die ze aanbieden. Dezelfde logica gebruikt ILvA nu ook voor de huis-aan-huisinzameling van restfractie en GFT. Wie afval vermijdt en goed sorteert, betaalt dus minder.

Ook voor de medewerkers van ILvA heeft gewogen diftar voordelen. Ze moeten geen zware zakken meer dragen en de kans op prikongevallen wordt herleid tot nul.

Containers zijn ook duurzaam. Na een lange levensduur kunnen ze gerecycleerd worden, terwijl gele zakken verbrand worden (= 215 ton per jaar).

Informatie

Op verschillende locaties in de steden en gemeenten zullen demo modellen staan. ILvA organiseert ook online infomomenten, waar inwoners vragen kunnen stellen. Op de website www.ilva.be/gewogendiftar staat alle info over het project, met een uitgebreide lijst van veelgestelde vragen en antwoorden.

Datum van het bericht: dinsdag 12 januari 2021