Naar inhoud

Contact

Processie Comité OLV van Zeven Weeën Lede
p/a Wichelsesteenweg 17

9340 Lede

lucjohan.rasschaert@gmail.com www.marialeprocessie.be

Voorzitter

Luc Rasschaert 9340 Lede 053 80 26 47 0479 71 96 40 lucjohan.rasschaert@gmail.com

Secretaris

Erik Van Rentergem Albrecht Rodenbachstraat 30 9340 Lede 053 80 08 37

Processiecomité OLV van 7 Weeën

Processie Comité Grote Kapel 2015

Vijfjaarlijkse "MARIALE PROCESSIE".

Na het schitterende 'Mariaal Jubeljaar' 2014 heeft het Processie comité de nodige tijd uitgetrokken om de diverse initiatieven te evalueren. Dit in samenspraak met ondermeer de Parochiale en Gemeentelijke overheid, zonder wiens medewerking de organisatie onmogelijk zou zijn.

Uit de evaluatie blijkt dat het tweejaarlijks organiseren van een dergelijk grootschalig Mariaal volksgebeuren op diverse vlakken niet haalbaar is.

Daarom is beslist om de Mariale Processie, naar analogie met andere grote Mariale evenementen in Vlaanderen, voortaan VIJFJAARLIJKS te organiseren.

Doelstelling: kwaliteit brengen, gedragen door zoveel mogelijk mensen uit eigen gemeente en directe omgeving.

                          

  

Om de 'Mariale vlam' brandend te houden, wordt door het Comité jaarlijks één of meerdere Mariaal geïnspireerde activiteiten georganiseerd:
- Zaterdag 25 juni 2016 om 20.00 uur een tweede uitvoering van de "Maria Cantate" in de St.-Martinuskerk, Markt te Lede;
-
Zondag 4 september 2016 om 14.00 uur organiseren we de "De Kapellekesroute", een gezinsactiviteit bij uitstek!
Het processie comité nodigt u bij deze uit om deel te nemen aan deze 2 activiteiten.
Met z'n allen op weg naar 1ste zondag van mei 2019 !!