Naar inhoud

Concertband Oordegem

De Concertband kent haar origine 160 jaar geleden.
Toen de naam dragend van Koninklijke Harmonie "Ste-Cecilia". 
Zoals iedere muziekmaatschappij kende zij gedurende al die jaren ups and downs.  
Maar "kwaliteit" bleef ze steeds nastreven.
Zij luisterde zowel in binnen als buitenland verschillende feestelijkheden op, trok mee in diverse stoeten en nam vanaf 1964 deel aan de Provinciale muziektornooien.  Thans is zij geklasseerd in 1ste divisie.
Einde de jaren tachtig wijzigde in Vlaanderen het maatschappelijk beeld van de muziekverenigingen en evenzeer de mentaliteit van de muzikanten. De dirigenten werden vervangen door beroepsmensen. 
Kermissen, stoeten en allerlei feestelijkheden werden steeds minder door fanfares opgeluisterd. 
Ook de tijd dat de fanfares de mascottes waren van de plaatselijke politici is voorbij. 
De politici zijn er voor de cultuur, maar de cultuur is er niet voor de politici. 
Daardoor werd de nadruk meer gelegd op het geven van concerten. 
Vandaar de naamswijziging "Concertband" i.p.v. harmonie of fanfare. 
De laatste jaren organiseerde zij concerten met topartiesten zoals Lisa Del Bo (Kerstconcert 2002), Johan Verminnen (3 april 2004) en Will Tura (22 april 2006).  Tevens luistert zij op aanvraag recepties, trouwmissen, opening van congressen, enz. op.
De Concertband onder voorzitterschap van Veerle De Mulder en de deskundige leiding van dirigent Gunter Carlier telt voor het ogenblik 30 muzikanten, waarvan de meeste jong geschoold zijn.  Z
ij vertolkt zowel modern als licht klassieke muziek.