Naar inhoud

Voorzitter

Peter Van Accoleyen Bambochtweg 10 9340 Lede

Secretaris

Hilde De Backer Overimpestraat 76 9340 Lede

Ons lokaal

Kelderverdieping Cultureel Centrum Markt 5 9340 Lede

Heemkundige Kring Heemschut Lede

Heemkunde is de studie die zich richt op de eigen woon- en leefomgeving.  Ze kan zowel de natuur als de cultuur omvatten.
Meestal draait het echter rond het cultureel erfgoed, of dit zich in een nabij dan wel in een ver verleden situeert.
Het studieterrein is zeer ruim en omvat onder andere geschiedenis, demografie, familiekunde, naamkunde, volkskunde, sociologie, aardrijkskunde, taalkunde, etnografie, archeologie, architectuur en kunst.
Heemkunde biedt dus voor elk wat wils, wars van leeftijd of opleiding en richt zich tot alle belangstellenden.

Het documentatiecentrum van Heemschut Lede bevat heel wat materiaal met betrekking tot de heemkunde in het algemeen, en heemkundige documenten over Lede, Oordegem, Smetlede, Wanzele, Impe en Papegem maar ook de omliggende gemeenten in het bijzonder.

Elke maandagavond tussen 19.30 en 22.00 uur (behalve op feestdagen en in augustus)