Naar inhoud

Financiën

De dienst financiën maakt deel uit van de afdeling algemene zaken. De dienst staat het gemeentebestuur bij in de voorbereiding en de uitvoering van het financieel beleid.

Tot de hoofdopdrachten van de dienst horen:  

  • opstellen van het jaarlijks budget (raming van alle te verwachte uitgaven en ontvangsten) en het meerjarig financieel beleidsplan;
  • opmaken bestelbons, registratie, boekhoudkundige verwerking en betaling van inkomende facturen;
  • betalen van subsidies;
  • inning uitgaande facturen;
  • bijhouden gemeentelijke boekhouding en opstellen van de jaarrekening;
  • inkohieren en invorderen van de belastingen en retributies;
  •  behandelen van bezwaarschriften;
  • financiële adviesverlening aan het bestuur;
  • controle op de wettigheid en regelmatigheid van de uitgaven;
  • thesauriebeheer en verrichten van tijdelijke beleggingen.

Waarvoor kan je op deze dienst terecht?

Praktisch

Financiën

Markt 1
9340 Lede


Tel:  053 60 68 80
Fax:  053 80 33 09
E-mail

Openingsuren

Op afspraak

Sluitingsdagen

Meer info