Naar inhoud

Secretariaat

De dienst secretariaat maakt deel uit van de afdeling algemene zaken en bevindt zicht op de eerste verdieping van het gemeentehuis.

Het secretariaat vormt het centrum van de gemeentelijke administratie. De dossiers van de verschillende diensten worden hier samengebracht en na beslissing van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen gaan deze dossiers terug via het secretariaat naar de diverse diensten.

De dienst secretariaat heeft een ondersteunende taak naar de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen toe. Deze dienst bereidt de zittingen voor van beide en verzorgt de verslagen ervan.

Deze dienst staat onder de directe leiding van de algemeen directeur.

Hier wordt de algemene wetgeving en reglementering bijgehouden die te maken heeft met het algemeen beleid van de gemeente.

Waarvoor kan je op deze dienst terecht?

Praktisch

Secretariaat

Markt 1
9340 Lede


Tel:  053 60 68 00
Fax:  053 80 33 09
E-mail

Openingsuren

Openingsuren - Gemeente Lede

Meer info