Naar inhoud

College van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen is belast met het dagelijks bestuur, de voorbereiding en uitvoering van de gemeenteraadsbeslissingen. Het college vergadert wekelijks in besloten vergadering over uiteenlopende problemen en vragen: daden van beheer over de gemeentelijke inrichtingen en eigendommen, het vertegenwoordigen van de gemeente in rechte, gebruik van materialen en lokalen …

Klik in de rechterkolom op samenstelling voor de bevoegdheden, contactgegevens en zitdagen van de leden van het college.

Agenda & Verslagen Samenstelling