Naar inhoud

Privacyverklaring gemeente & OCMW Lede

Om als gemeente en OCMW een goede dienstverlening aan te bieden, werken wij dikwijls met persoonsgegevens. Het is uiteraard belangrijk om zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens. We zijn hiertoe ook verplicht door de Europese privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel AVG of GDPR).

 

Je vindt onze privacyverklaring en het formulier om je rechten uit te oefenen hieronder.

Privacyverklaring Lede

Formulier uitoefening rechten Lede

 

Contactgegevens

Heb je vragen, opmerkingen of klachten, laat het ons dan weten. Dit kan per e-mail naar privacy@lede.be of per brief naar Gemeentebestuur Lede, Markt 1 te 9340 Lede. Onze functionaris voor gegevensbescherming (ook wel Data Protection Officer of DPO) is ook langs deze weg bereikbaar.

 

Daarnaast heb je het recht om klacht neer te leggen bij de Vlaamse Toezichtcommissie (VTC) op contact@toezichtcommissie.be of per brief naar Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel.