Naar inhoud

BURGERZAKEN - BURGERHUIS

MET AFSPRAAK

 * Je kan voor deze producten enkel telefonisch een afspraak maken op het nummer 053 80 20 22

 

ZONDER AFSPRAAK

 • Aanvraag/afhaal attesten, akten en uittreksels zoals:
 • - attest gezinssamenstelling,
 • - attest burgerlijke staat,
 • - attest wettelijk samenwonen,
 • - attest van nationaliteit,
 • - bewijs van leven,
 • - bewijs van woonst,
 • - historiek van woonst,
 • - uittreksel strafregister
 • Aanvraag mantelzorgpremie 
 • Aanvraag pin-pukcode
 • Afhalen geboortecheque
 • Afhalen reispas
 • Afhalen (voorlopig)rijbewijs, internationaal rijbewijs
 • Binnenbrengen attest polio
 • Controle verblijfsverplichting werklozen
 • Reistoelating minderjarigen
 • Stempelcontrole deeltijds werken
 • Volmacht verkiezingen
 • Wettigen handtekening
 
SOCIALE DIENST - BURGERHUIS

MET AFSPRAAK

Je kan telefonisch een afspraak maken op het nummer 053 80 20 22.

 

ZONDER AFSPRAAK

 • Inschrijving dorpsrestaurant
 • Aanvraag van juridisch advies (afspraak voor zitdag advocaat)
 • Wijziging poetshulp aan huis
 • Aanvraag warme maaltijden aan huis                                         
 • Afhalen UiTPAS met kansentarief
 
JEUGDDIENST – GEMEENTEHUIS 

ZONDER AFSPRAAK

 • Speelplein: badge aanmaken (vaste periode)
 • Speelplein: inlichtingenfiche
 • Inschrijvingen activiteiten

CULTUURDIENST – GEMEENTEHUIS 

ZONDER AFSPRAAK

 • Aankoop brochures, wandel- en fietsroutes, postkaarten
 • Inschrijvingen activiteiten
 • Tickets GC De Volkskring

KINDEROPVANG - GEMEENTEHUIS

ZONDER AFSPRAAK

 • Aanmelden/info nieuw kind
 • Binnenbrengen inschrijvingsdossier BKO
 • Informatie Lokaal Loket Kinderopvang
 • Inschrijven vakantie/woensdagnamiddagen

EVENEMENTEN EN LOKALENBEHEER - GEMEENTEHUIS

MET AFSPRAAK

ZONDER AFSPRAAK

 • Indienen aanvraag feestcheque
 • Afhalen/terugbrengen sleutels
 • Reservatie gemeentelijk lokaal
 • Reservatie uitleenmateriaal 
 
STEDENBOUW - GEMEENTEHUIS

MET AFSPRAAK

Je kan telefonisch een afspraak maken op het nummer 053 60 68 00.

 

ZONDER AFSPRAAK

 • Klacht - melding
 
MILIEU - GEMEENTEHUIS

MET AFSPRAAK

Je kan telefonisch een afspraak maken op het nummer 053 60 68 00.

 

ZONDER AFSPRAAK

 • Aanvraag vangen en castreren zwerfkatten
 • Aanvraag bingo
 • Aanvraag muziekactiviteit
 • Aanvraag vreugdeschoten
 • Aanvraag geveltuintje
 • Aanvragen sociale correctie gewogen DIFTAR
 • Afhalen afvalkalender ILVA

VERKEER - GEMEENTEHUIS

MET AFSPRAAK

 • Aanvraag speelstraat
 • Aanvraag parkeerplaats voor mindervalide
 • Klacht - melding

Je kan telefonisch een afspraak maken op het nummer 053 60 68 00.

 

ZONDER AFSPRAAK

 • Aankoop/inruilen van gemeentelijke Lijn-kaarten

TECHNISCHE DIENST - GEMEENTEHUIS

MET AFSPRAAK

ZONDER AFSPRAAK

 • Schade aan rijweg, voet-en fietspaden
 • Verstopping riolering onder openbaar domein 

LOKALE ECONOMIE - GEMEENTEHUIS

 

ONTHAAL - GEMEENTEHUIS

ZONDER AFSPRAAK

 • Algemene informatie
 • Afhalen prijzen acties
 • Aankoop cadeaucheques
 • Inschrijven dorpsrestaurant
 • Aanmaken UiTPAS

BIBLIOTHEEK

ZONDER AFSPRAAK

 • Ontlenen van boeken, strips, dvd's en ander materiaal
 • Ontlenen Daisy-boeken en -speler
 • Permanente boekenverkoop
 • Spelotheek
 • Batterij-inleverpunt
 • Bibliotheek-aan-huis
 • Gratis internet 
 • Afhalen lerarenkaart 
 • Afhalen stickers Geen reclame, Geen drukwerk voor de brievenbus
 • Aanmaak UiTPAS 
 • Aankoop BEEGO-cheques, cadeaucheques gemeente, wandelkaarten, postkaarten, Lijnpassen Lede
 • Inschrijvingen activiteiten
 • Printen en kopies maken

SPORTCOMPLEX DE OMMEGANG

ZONDER AFSPRAAK

 • Afhalen brochures 
 • Indienen formulieren
 • Inschrijven activiteiten
 • Aankoop 10-beurtenkaart sport
 • Aankoop UiTPAS