Naar inhoud

Gemeenteraadscommissies

De gemeenteraadscommissies zijn opgericht om over bepaalde onderwerpen het voorbereidende werk voor de gemeenteraad te doen.

Deze commissies kunnen ook adviezen formuleren over hun domein.


- Gemeenteraadscommissie voor infrastructuur en patrimonium
- Gemeenteraadscommissie voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

- Gemeenteraadscommissie voor ruimtelijke ordening
- Gemeenteraadscommissie voor verkeersveiligheid en -leefbaarheid