Naar inhoud

Bestuursorganen

De bibliotheek en het speelplein worden bestuurd door aparte bestuursorganen. Deze zijn belast met de planning en de algemene organisatie.

In de bestuursorganen zetelen telkens de bevoegde schepen, vertegenwoordigers van de verschillende politieke strekkingen en vertegenwoordigers van de gebruikers.


- Beheersorgaan voor bibliotheekwerking en gemeenschapscentrum
- Bestuursorgaan voor speelpleinwerking