Naar inhoud

Andere raden

Het gemeentebestuur wordt ook bijgestaan door andere niet-officiële raden: 

- Feestcomité
- Leeds Engagement voor Gemeentelijke Ontwikkelingssamenwerking (leego)
- Marktcommissie
- Middenstandsraad