Naar inhoud

Algemeen directeur

Pascal Vandermeersch

Algemeen directeur Pascal Vandermeersch bereidt de onderwerpen voor die aan de gemeente- en OCMW-raad, het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau worden voorgelegd. Hij woont deze vergaderingen bij en stelt er het verslag van op.

De algemeen directeur vormt de brug tussen de politieke leiding en de administratie en is hoofd van het personeel. Hij coördineert de diensten. Hij is ook voorzitter van het managementteam.

Samen met de burgemeester ondertekent hij de briefwisseling.

Je kan de algemeen directeur bereiken via algemeendirecteur@lede.be.