Naar inhoud

Seniorenraad

Monda De Smet

Liberale Vriendenkring Lede


  • Stemgerechtigd lid (voorzitter)

Paul Troch

S-Plus Lede


  • Stemgerechtigd lid (2de ondervoorzitter)

Magda De Beule

Liberale Vriendenkring Lede


  • Stemgerechtigd lid

Maria Van den Broeck

geïnteresseerde burger


  • Stemgerechtigd lid

Marleen Vonck

geïnteresseerde burger


  • Stemgerechtigd lid

Stijn Wille

Kasteeldreef 121

9340 Lede


Tel:  0474 65 10 32
E-mail

Open Lede


Stijn Wille
  • Niet-stemgerechtigd lid (schepen van senioren)

Claudia Rombaut

Markt 1
9340 Lede


Tel:  053 60 68 61
Fax:  053 80 33 09
E-mail
  • Niet-stemgerechtigd lid (cultuurbeleidscoördinator)

Ingrid Cobbaut

Markt 1
9340 Lede


Tel:  053 60 68 61
Fax:  053 80 33 09
E-mail
  • Niet-stemgerechtigd lid (secretaris)