Naar inhoud

College van burgemeester en schepenen

Roland Uyttendaele

Klinkaard 22
9340 Lede


Tel:  0477 40 80 09
E-mail

CD&V


Roland Uyttendaele
 • Bevoegdheden:
  veiligheid, politie, brandweer, public relations, patrimonium en erediensten
  Zitdagen:
  • maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9.30 tot 12 uur
  • donderdag van 17 tot 19 uur

 • Burgemeester

Robert De Mulder

Dr. Prieelslaan 36
9340 Lede


Tel:  0477 84 28 85
E-mail

CD&V


Robert De Mulder
 • Bevoegdheden:
  openbare werken, verkeer en mobiliteit, nutsvoorzieningen, onderhoud van patrimonium en begraafplaatsen, communicatie en ICT 
  Zitdagen:

  op afspraak

 • 1ste schepen

Bart Heestermans

Jezuïtenstraat 15
9340 Lede


Tel:  0479 67 81 72
E-mail

Groen


Bart Heestermans
 • Bevoegdheden:
  ruimtelijke ordening en milieu, stedenbouw, landbouw, klimaat en duurzaamheid, jeugd, kinderopvang, onderwijs, kunstacademie, wonen en woonbeleid
  Zitdagen:

  Op afspraak 

 • 2de schepen

Elke Meganck

Ouden Heirweg 42A
9340 Lede


Tel:  0476 74 78 63
E-mail

CD&V


Elke Meganck
 • Bevoegdheden:
  burgerlijke stand en bevolking, personeel en organisatie, lokale economie, middenstand, tewerkstelling, markten, wijkwerken, evenementen, kermissen, feestelijkheden en samenwerkingsverbanden 
  Zitdagen:
  op afspraak


 • 3de schepen

Dirk Rasschaert

Hofsmeer 23

9340 Lede


Tel:  0498 13 77 46
E-mail

De Coöperatie


Dirk Rasschaert
 • Bevoegdheden: 
  financiën, cultuur, toerisme, bibliotheek, sport, ontwikkelingssamenwerking en dierenwelzijn
  Zitdagen:

 • 4de schepen

Geertrui Van De Velde

Keiberg 14

9340 Lede


Tel:  0498 36 52 17
E-mail

CD&V


Geertrui
 • Bevoegdheden:

  welzijn, sociale zaken, gezondheidszorg, Huis van het kind, gezin, gehandicapten, emancipatie, sociale huisvesting, woonzorgcentrum en senioren 
  Zitdagen: 
  op afspraak

 • 5de schepen en voorzitter van het BCSD