Naar inhoud

Jeugdraad

De jeugdraad is een officieel adviesorgaan van het gemeentebestuur over alles wat kinderen en jongeren aanbelangt. In de jeugdraad zetelen jongeren uit verschillende plaatselijke jeugdwerkinitiatieven (jeugdbewegingen, jeugdhuizen, leerlingenraad,…) en geïnteresseerde jongeren.

 

Maandelijks komt de jeugdraad samen om het gemeentelijk jongerenbeleid te bespreken. Naast het verlenen van advies organiseert de gemeentelijke jeugdraad ook tal van activiteiten en helpt ze bij de roefeldag.

 
De jeugdraad is samengesteld uit:

    - Algemene vergadering
    - Bestuur

    Klik in de rechterkolom op samenstelling om te zien wie deel uitmaakt van deze adviesraad.

Activiteiten jeugdraad

- Een infoavond rond een actueel thema
- Grote zwarte pietennamiddag voor de allerkleinsten
- Een ludieke kroegentocht voor de jongerenbegeleiders
- Een jaarlijks eetfestijn
- Een tienerfuif
- Een zeepkistenrace

Samenstelling