Naar inhoud

Trage Wegen

Een bospad, een veldweg, een doorsteekje in een nieuwe wijk... Trage wegen vind je overal. Ze zijn bedoeld voor traag, niet-gemotoriseerd verkeer. Fietsers en wandelaars, landbouwers en natuurliefhebbers weten ze zeker te vinden. Maar veel trage wegen zijn verdwenen of in onbruik geraakt door slecht onderhoud, door de aanleg van nieuwe verkavelingen of industrieterreinen. Sommige wegen werden samen met een akker omgeploegd, andere zijn afgesloten door aanpalende eigenaars.

 

Dat is jammer, want fietsen en wandelen op trage wegen is veiliger én plezieriger. Daarom verdient het tragewegennetwerk in onze gemeente meer aandacht. En daar maakt de gemeente werk van, in samenwerking met Trage Wegen vzw.

 

Hoe is het vandaag gesteld met onze trage wegen? Welke trage wegen zijn nog toegankelijk? Waar zijn er knelpunten? Welke verbindingen zijn er mogelijk van de woonkernen naar de lokale buurtschool? Deze vragen kunnen we maar beantwoorden nadat we de trage wegen in onze gemeente in kaart hebben gebracht. Dat is een enorme onderneming waarvoor wij graag een beroep doen op de streekkennis en het enthousiasme van onze bevolking.

 

In 2015 is Oordegem in kaart gebracht en is Trage Wegen VZW momenteel bezig met het behandelen van de knelpunten

In 2016-2017 is Impe, Smetlede, Papegem, Wanzele aan de beurt. De inventarisatie is afgerond. De evaluatie-avond vindt plaats op dinsdag 16 mei om 19.30 uur in het ontmoetingscentrum van Impe.

In 2017-2018 is Lede aan de beurt.