Naar inhoud

Duurzame ontwikkeling

duurzame ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling is een abstract begrip, dat we op duizend en één manieren concreet kunnen invullen in ons dagelijkse leven. Het draait op respect: voor de medemens hier in Vlaanderen maar ook in de rest van de wereld, voor de natuur en de draagkracht van de aarde, voor de huidige generatie maar ook voor de mensen die na ons komen. Het betekent een versmelting van economische groei, sociale vooruitgang en ecologisch evenwicht, waarbij iedereen een stem heeft. Het is een proces van maatschappelijke verandering, dat de attitude, het gedrag en de praktijken van beleidsmakers, bedrijfsleven en consumenten wil veranderen.

Lokale besturen vormen meestal de motor van dit duurzaamheidsproces.

Omdat deze motor zou blijven draaien heeft de gemeente Lede de samenwerkingsovereenkomst inzake milieu en duurzame ontwikkeling met het Vlaams gewest ondertekend. De gemeente voert initiatieven uit op het vlak van milieu en het Vlaams gewest ondersteunt de gemeente hiervoor financieel.