Naar inhoud

Speelstraten

Speelstraten

In januari 2009 heeft de gemeenteraad een aanvullend reglement betreffende de speelstraten goedgekeurd, waardoor je bepaalde straten kan inrichten als speelstraat. De speelstraat kan enkel worden ingericht tijdens de paasvakantie en de zomervakantie (juli en augustus en aansluitende vrije dagen in juni en september) voor een aaneensluitende periode van maximaal 14 dagen. De speelstraaturen zijn: 9 tot 19 uur.

 

De aanvraag wordt door één van de buurtbewoners ingediend bij de dienst Verkeer en Mobiliteit, Markt 1, 9340 Lede. De persoon die de aanvraag indient wordt automatisch peter of meter van het project. Het aanvraagformulier kan aangevraagd worden bij de dienst Verkeer en Mobiliteit en is ook terug te vinden op www.lede.be. Aanvragen moeten binnen zijn binnen de vooraf bepaalde datum. Aanvragen die na deze datum ingediend worden kunnen niet meer behandeld worden. Voor de paasvakantie betekent dit dat de aanvraag ten laatste moet ingediend worden op 1 maart. Voor de zomervakantie moet de aanvraag ten laatste op 1 mei ingediend worden.

 

Een uitgebreide brochure, met informatie betreffende de regels in verband met speelstraten, welke straat in aanmerking komt om ingericht te worden als speelstraat, wat het peter- of meterschap precies inhoudt en dergelijke meer, kan men downloaden op www.lede.be of kan men afhalen aan de balie van de dienst Verkeer en Mobiliteit.