Naar inhoud

Z-OV SER RESOC

RESOC = regionaal economisch en sociaal overlegcomité voor Zuid Oost-Vlaanderen

Het is een tripartiete overleg tussen vertegenwoordigers van werkgevers (UNIZO, VOKA en Boerenbond) en werknemers (ACV, ABVV, ACLVB) en van lokale besturen (gemeenten, OCMW en provincies). Zij staan in voor het verschaffen van advies inzake materies met een sociaal-economische dimensie. Bovendien zijn ze verantwoordelijk voor het opmaken van een streekpact.

Samenstelling:

  • 8 leden namens werkgevers-, middenstands- en landbouworganisaties
  • 8 leden van de werknemersorganisaties
  • 5 mandaten voor Provincie
  • 5 mandaten voor steden en gemeenten
  • 2 mandaten voor OCMW's
  • Toegevoegde leden via het reglement van interne werking


SERR = Sociaal-Economische Raad

De Sociaal Economische Raad voor de Regio is een advies- en overlegorgaan met vertegenwoordigers van werkgevers- (UNIZO, VOKA en Boerenbond) en werknemersorganisaties (ACV, ABVV, ACLVB).
Bij deze sociale partners sluiten ook de lokale opleidingsorganisaties en de VDAB aan.

Tevens wil de SERR de tewerkstellingsaspecten van de algemene sociaal-economische streekontwikkeling behartigen en bewaken, met specifieke aandacht voor de zogenaamde kansengroepen.

 

Samenstelling

  • 8 leden en gelijk aantal plaatsvervangers namens werkgevers-, middenstands-, landbouworganisaties
  • 8 leden en gelijk aantal plaatsvervangers van de werknemersorganisaties
  • Toegevoegde leden

Voor meer informatie kan je steeds terecht op de website van het streekoverleg: http://www.streekoverlegzov.be

Praktisch

Burgerzaken

Markt 1
9340 Lede


Tel:  053 60 68 10
Fax:  053 60 68 19
E-mail

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 9.00 tot 12.00 uur
Dinsdag 9.00 tot 12.00 uur
Woensdag 9.00 tot 12.00 uur
13.30 tot 16.00 uur
Donderdag

9.00 tot 12.00 uur

16.00 tot 19.00 uur

Vrijdag 9.00 tot 12.00 uur
 

Sluitingsdagen