Naar inhoud

Subsidie culturele verenigingen

Om in aanmerking te komen voor subsidies dien je erkend te zijn door de culturele raad.

Naast het ter beschikking stellen van lokalen (aan het laagste tarief) en het verlenen van logistieke steun (podiumelementen, panelen, audio- en verlichtingsapparatuur) zijn subsidies een zeer belangrijk gegeven waarmee het gemeentebestuur, via de cultuurraad, cultuur in de breedste zin van het woord kan stimuleren maar ook sturen.

 

Het begrip cultuur is onderhevig aan evoluties in de maatschappij en dekt vele ladingen. Naast de klassiekers zoals muziek, dans, zang, toneel, schilderen, beeldhouwen ... worden eet- en drankcultuur vaste waarden. Architectuur, oude gebruiken, tradities, religie en volksgeloof krijgen via erfgoed hoe langer hoe meer aandacht om over allerhande hobbyclubs nog maar te zwijgen. Al deze activiteiten met subsidies steunen, leidt ofwel tot minimale bedragen per vereniging ofwel tot een globaal subsidiebedrag dat niet haalbaar of verdedigbaar is. Er dienen dus keuzes te worden gemaakt.

 

De culturele raad (CR) wil vooral activiteiten ondersteunen die gericht zijn op 'openstaan voor' of 'gesmaakt kunnen worden door' de volledige Leedse gemeenschap of een groot deel ervan, zonder evenwel aandacht te verliezen voor de sociale en maatschappelijke waarde die verenigingen kunnen betekenen die zich alleen of hoofdzakelijk richten op activiteiten voor hun eigen leden. De CR wil de verenigingen stimuleren om meer samenwerkingsverbanden met andere verenigingen, de CR of de cultuurdienst aan te gaan.

 

De activiteiten van de aangesloten verenigingen van de CR zijn zeer uiteenlopend. Naast toneelgezelschappen, muziekensembles, zang- en of kerkkoren, zijn ook hobbyclubs, ouderverenigingen van scholen, buurtverenigingen … lid.

 

We kiezen er voor om twee categorieën leden te creëren: niet-gesubsidieerde leden en gesubsidieerde leden.

Meer uitleg over dit subsidiereglement vind je in het subsidiereglement terug (DOWNLOAD)
Nieuwe verenigingen dienen eerst een algemeen toetredingsformulier in te dienen (DOWNLOAD)

Alle verenigingen moeten een inlichtingsformulier indienen met meer informatie over hun werking in het komende jaar.
De gesubsidieerde verenigingen dienen, naast dit inlichtingsformulier, ook een activiteitsverslag in met een korte beschrijving van de activiteiten die ze deden het vorige jaar.

Deze formulieren vind je eveneens bij DOWNLOADS. Ze worden telkens ingediend aan het begin van het nieuwe jaar, voor 5 februari.

Sinds 2016 kan je zowel het inlichtingenformulier als het activiteitenverslag online invullen.
Voor het inlichtingenformulier klik je hier, voor het activiteitenverslag klik je hier.

 

Praktisch

Cultuurdienst

Cultuurdienst Lede
Markt 1
9340 Lede


Tel:  053 60 68 61
Fax:  053 80 33 09
E-mail

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 9.00 tot 12.00 uur
Dinsdag 9.00 tot 12.00 uur
Woensdag 9.00 tot 12.00 uur
13.30 tot 16.00 uur
Donderdag

9.00 tot 12.00 uur

16.00 tot 19.00 uur

Vrijdag 9.00 tot 12.00 uur

Sluitingsdagen