Naar inhoud

INDRA

logo INDRA

In 2010 is het officiële startsein gegeven voor de oprichting van de nieuwe dienst INDRA, wat staat voor de Integrale Drugsaanpak Regio Aalst. Het thema drugs is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Daarom slaan 5 gemeenten uit de regio (Aalst, Lede, Erpe-Mere, Denderleeuw en Haaltert), ondersteund door de provincie Oost-Vlaanderen, de handen in elkaar om het drugprobleem aan te pakken. Om de herkenbaarheid van de dienst(verlening) te bevorderen, heeft de dienst INDRA nu ook zijn eigen logo ontwikkeld.

Voor de werking van de dienst werden 2 mensen aangeworven:

Robin Broché is de parttime drugpreventiewerker en vroeginterventiebegeleider. Hij tekent een drugpreventiebeleid uit en coördineert dit voor de INDRA-regio. Daarnaast kan iedereen die vragen heeft over drugs in de brede zin van het woord aankloppen bij Robin. Hij zal dan trachten om, samen met jou, op al jouw vragen een antwoord te bieden. Tot slot is de intergemeentelijke preventiedienst INDRA een centraal aanspreekpunt voor de gebruiker en zijn/haar omgeving. Wanneer er sprake is van beginnende problemen met alcohol, drugs, gamen, internet… (experimenteel en regelmatig gebruik) zorgt de dienst voor aangepaste en individuele begeleiding van deze jongeren.

Liesbeth Noens zorgt voor de uitwerking van het tweede luik binnen INDRA, namelijk zorgcoördinatie en case-management. Ze werkt zowel op beleidsmatig- als op cliëntniveau. Op het vlak van beleid zijn er enkele centrale thema’s waarrond Liesbeth werkt, bv. crisisopvang voor mensen met een drugproblematiek, de mogelijkheden omtrent spuitenruil onderzoeken, netwerkontwikkeling met o.a. dokters en apothekers,… Op cliëntniveau gebruikt Liesbeth de methodiek case-management. Een case-manager werkt met gebruikers waarbij er sprake is van een vergevorderde verslaving. Deze mensen hebben daarom vaak (grote) problemen op verschillende levensdomeinen waar ze niet onmiddellijk een uitweg meer voor weten. Deze levensterreinen (lichamelijk, verslaving, alcohol, psychisch, woonst, inkomen, werk, schulden, administratie, justitie, sociale relaties en familie) worden in kaart gebracht. Liesbeth zoekt samen met de cliënt oplossingen voor de verschillende problemen die zich stellen. De nadruk ligt hierbij op het uitbouwen en coördineren van een zorgnetwerk. 

Handhaving
Tot slot is er nog de derde sector, handhaving. De verantwoordelijkheid van deze sector wordt opgenomen door Mevr. Jamar Sabine, fenomeenmagistraat drugs van het parket Dendermonde, en Dhr. Demelin Didier, Lokale Politie Denderleeuw/Haaltert. Zij staan in voor een grotere aandacht en zorg voor mensen met een verslaving die verzeild geraken binnen politie- en justitiediensten door het plegen van criminele feiten. Dit zal gebeuren door middel van een toenemende afstemming op de sectoren hulpverlening en preventie. Mensen die vanwege hun verslavingsproblematiek criminele feiten plegen hebben nood aan een gepaste ondersteuning. Hier zal aan gewerkt worden.
Belangrijk hierbij is te weten dat de sectoren preventie, vroeginterventie en hulpverlening uiteraard gebonden zijn aan het beroepsgeheim en bijgevolg geen informatie doorgeven aan de diensten politie, justitie en parket over de inhoud van de begeleidingen. INDRA stelt zich louter tot doel de samenwerking tussen de drie sectoren op beleidsmatig niveau te optimaliseren. Vandaar de cirkels in het logo: het gaat om een integrale aanpak. 

Verdere vragen kunnen uiteraard steeds gesteld worden via onderstaande contactgegevens. Vanaf heden kunnen ook brochures en flyers worden aangevraagd.

INDRA Algemeen
Dendermondsesteenweg 178
9300 Aalst
tel. 053 73 24 45
indra@aalst.be

Intergemeentelijke preventiedienst INDRA – Robin Broché
Telefonisch te bereiken op dinsdag, woensdag en donderdag. Het is steeds mogelijk om een afspraak vast te leggen, hetzij via telefoon, hetzij via e-mail. 
tel. 0470 92 12 03
robin.broche@aalst.be


Zorgcoördinatie-case-management – Liesbeth Noens
Elke werkdag telefonisch en via e-mail te bereiken. Ook hier is het steeds mogelijk een afspraak vast te leggen.
tel. 0470 92 15 51 
liesbeth.noens@aalst.be 

Praktisch

Jeugddienst

Markt 1
9340 Lede


Tel:  053 60 68 62
Fax:  053 80 33 09
E-mail

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 9.00 tot 12.00 uur
Dinsdag 9.00 tot 12.00 uur
Woensdag 9.00 tot 12.00 uur
13.30 tot 16.00 uur
Donderdag

9.00 tot 12.00 uur

16.00 tot 19.00 uur

Vrijdag 9.00 tot 12.00 uur

Sluitingsdagen