Naar inhoud

Vergunning afsluiten weg

Festiviteiten, wegeniswerken en inname van openbaar domein kunnen zorgen voor verkeershinder. Er wordt echter vanuit de gemeente altijd gestreefd naar een situatie waarbij de verkeershinder zo minimaal mogelijk is. Toch kan het voorvallen dat door bepaalde omstandigheden een (deel van de) openbare weg moet worden afgesloten.

 

Wat te doen

Wanneer men de weg wilt afsluiten naar aanleiding van een festiviteit moet de aanvraag minstens 30 dagen op voorhand schriftelijk te worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.
Wanneer men de weg wilt afsluiten naar aanleiding van inname van openbaar domein of wegeniswerken moet de aanvraag minstens 10 dagen op voorhand schriftelijk te worden ingediend bij de burgemeester.

 

Bij elke aanvraag moet de reden vermeld staan wanneer en waarom je de straat wil afsluiten. Er moet ook reeds een voorstel tot omleiding worden ingediend.

Elke aanvraag wordt apart behandeld en beoordeeld op de haalbaarheid.

 

Wanneer er groen licht wordt gegeven voor het afsluiten van de weg wordt er op volgende manier gewerkt:

Bij festiviteiten is het de gebruikelijke gang van zaken dat het nodige signalisatiemateriaal door de technische dienst wordt geleverd op één bepaald punt. De signalisatie wordt zelf door de organisatie geplaatst. Wanneer de festiviteiten gedaan zijn wordt het geleverde materiaal door de organisatie verzamelt en wordt het teruggebracht op het zelfde punt. Wanneer de nadar en signalisatieborden na de festiviteit niet worden verzameld op de vooraf afgesproken plaats zal 60,00 euro per uur worden aangerekend voor de geleverde prestaties van het gemeentepersoneel. Het is tenslotte noodzakelijk dat de organisator de buurtbewoners vooraf verwittigd van het afsluiten van de weg.

Bij het afsluiten van de weg naar aanleiding van inname van openbaar domein of wegeniswerken moet de aanvrager zelf in het bezit zijn van de nodige signalisatieborden. Wanneer de werken gedaan zijn dient de aanvrager deze zo snel mogelijk te verwijderen. Het is tenslotte noodzakelijk dat de aanvrager de buurtbewoners vooraf verwittigd van het afsluiten van de weg.

Praktisch

Verkeer

Markt 1
9340 Lede


Tel:  053 60 68 37
Fax:  053 80 33 09
E-mail

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 9.00 tot 12.00 uur
Dinsdag 9.00 tot 12.00 uur
Woensdag 9.00 tot 12.00 uur
13.30 tot 16.00 uur
Donderdag

9.00 tot 12.00 uur

16.00 tot 19.00 uur

Vrijdag 9.00 tot 12.00 uur
 

Sluitingsdagen

Meer info