Naar inhoud

Vergunning tot tijdelijke inname van openbaar domein

Het is verboden om ten gevolge van bouw-, onderhouds-, instandhouding-, afbraak- of herstellingswerken de openbare weg in te nemen zonder voorafgaande en schriftelijke toelating van de burgemeester.

 

Wat te doen?

De aanvraag moet minstens 8 dagen op voorhand schriftelijk ingediend worden bij de burgemeester. In geval de werken wegens overmacht onmiddellijk moeten uitgevoerd worden, zal daarvan onverwijld kennis gegeven worden aan de politie.
Degene die bouwt, verbouwt, afbreekt of reinigingswerken uitvoert, dient steeds de nodige voorzorgen te nemen om te voorkomen dat vallende voorwerpen de weggebruikers hinderen of verwonden.

 

Kosten

Er wordt een belasting geheven op het privatief gebruik van het openbaar domein. Afhankelijk van de aard van het privatief gebruik zijn er twee reglementen, namelijk voor werken en automaten.
 

Praktisch

Verkeer

Markt 1
9340 Lede


Tel:  053 60 68 37
Fax:  053 80 33 09
E-mail

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 9.00 tot 12.00 uur
Dinsdag 9.00 tot 12.00 uur
Woensdag 9.00 tot 12.00 uur
13.30 tot 16.00 uur
Donderdag

9.00 tot 12.00 uur

16.00 tot 19.00 uur

Vrijdag 9.00 tot 12.00 uur
 

Sluitingsdagen

Meer info