Naar inhoud

Leegstand

Alle woningen in Vlaanderen moeten voldoen aan minimale kwaliteitsnormen. Ze moeten basiscomfort bieden, en veilig en gezond zijn. Zoniet kunnen ze geïnventariseerd worden als ongeschikt of onbewoonbaar, waardoor de eigenaar een jaarlijkse heffing zal moeten betalen. Ongeschikte en onbewoonbare woningen kunnen ook geen conformiteitsattest krijgen.

Voor klachten inzake hygiëne, veiligheid, gezondheidsnormen en woonkwaliteitsnormen van woningen kan je terecht op de dienst stedenbouw; evenals voor de aflevering van het conformiteitsattest voor woningen.

De gemeente controleert regelmatig de leegstaande woningen. Bij gebrek aan onderhoud worden de eigenaars aangemaand de nodige werken uit te voeren, zoniet komt de woning op de leegstandslijst.

Het belastingreglement op leegstaande woningen kan je hier raadplegen.

 

Het belastingreglement op tweede verblijven en leegstaande gebouwen kan je hier raadplegen.

Praktisch

Stedenbouw

Markt 1
9340 Lede


Tel:  053 60 68 40
Fax:  053 80 33 09
E-mail

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 9.00 tot 12.00 uur
Dinsdag 9.00 tot 12.00 uur
Woensdag 9.00 tot 12.00 uur
13.30 tot 16.00 uur
Donderdag

9.00 tot 12.00 uur

16.00 tot 19.00 uur

Vrijdag 9.00 tot 12.00 uur
 

Sluitingsdagen

Meer info