Naar inhoud

Euthanasie

Vanaf 1 september 2008 kan je voor een wilsverklaring betreffende euthanasie terecht bij je gemeentebestuur. Dit euthanasieverzoek is nuttig in situaties wanneer je jouw persoonlijke wens over je leven en welzijn niet meer kan uiten. Let wel: een euthanasieverklaring moet na 5 jaar opnieuw afgelegd worden.


Ben je fysiek onbekwaam om op het gemeentebestuur je verklaring af te leggen dan kan een meerderjarig persoon dit in jouw plaats doen in het bijzijn van 2 meerderjarige getuigen. Een medisch getuigschrift over je fysieke onbekwaamheid is in dit geval wel vereist.
Zoals alle laatste wilsverklaringen kan ook deze verklaring herzien of ingetrokken worden.

Werkwijze:
Een personeelslid van de dienst burgerzaken doet een identiteitscontrole en verricht de nodige werkzaamheden om deze gegevens in een databank van de Federale overheidsdienst Volksgezondheid te registreren en te bewaren. Je ontvangt daarbij een afschrift van je wilsverklaring.

Praktisch

Burgerzaken

Markt 1
9340 Lede


Tel:  053 60 68 10
Fax:  053 60 68 19
E-mail

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 9.00 tot 12.00 uur
Dinsdag 9.00 tot 12.00 uur
Woensdag 9.00 tot 12.00 uur
13.30 tot 16.00 uur
Donderdag

9.00 tot 12.00 uur

16.00 tot 19.00 uur

Vrijdag 9.00 tot 12.00 uur
 

Sluitingsdagen

Meer info