Naar inhoud

Evenementen in coronatijden (update 23 oktober)

De epidemiologische toestand vraagt verstrengde maatregelen, ook van evenementenorganisatoren.

Publiek toegankelijke evenementen kunnen doorgaan met

 • maximaal 200 personen binnen
 • maximaal 400 personen buiten.

Opgelet, dit is het absolute maximum. De beschikbare netto-oppervlakte van de ruimte of het terrein bepaalt hoeveel personen je kan ontvangen: reken voor zittende activiteiten 4 m² per bezoeker/deelnemer en voor activiteiten met beweging 10 m² per bezoeker/deelnemer. Leden uit dezelfde sociale bubbel (huishouden of knuffelcontacten) hoeven onderling geen afstand te houden. Consumeren van dranken en voeding ter plaatse is verboden. Evenementen moeten georganiseerd worden overeenkomstig het geldende protocol en de organisator moet een toelating aanvragen (zie verder).


Georganiseerde activiteiten van clubs en verenigingen mogen onder toezicht van een meerderjarige begeleider binnen plaatsvinden met maximum 40 personen en buiten met maximum 50 personen indien de oppervlakte dit toelaat. Het aanbieden en nuttigen van dranken en voeding is verboden. Deze activiteiten worden georganiseerd overeenkomst het geldende protocol of, indien voor de activiteit geen protocol of gids bestaat, volgens de algemene minimale regels uit het ministerieel besluit (zie verder). Voor activiteiten die binnen de normale werking van de vereniging of club vallen moet geen toelating aangevraagd te worden. We raden wel aan om een draaiboek hoe de activiteit (of reeks activiteiten) veilig georganiseerd worden. Het biedt een houvast voor de medewerkers en deelnemers.


Niet-professionele sportwedstrijden kunnen enkel plaatsvinden voor deelnemers tot en met 18 jaar. Deze wedstrijden mogen enkel worden bijgewoond door één lid van het huishouden van de deelnemers. Een overzicht van de coronamaatregelen voor sport vind je hier.


Deze regels blijven minstens tot 19 november van kracht en zullen tussentijds geëvalueerd worden.


De laatste info en actuele protocollen vind je op http://www.info-coronavirus.be/.


Protocollen

Per sector worden er regels (protocollen) opgesteld om ieders gezondheid te beschermen. Je vindt de actuele protocollen op de officiële website www.info-coronavirus.be/nl/protocollen/

Bij gebrek aan een sectorprotocol of -gids moeten volgende minimale regels gerespecteerd worden: 

 1. De onderneming of vereniging informeert de klanten en werknemers tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de werknemers een passende opleiding;
 2. Een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd;
 3. Mondmaskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen in de onderneming of vereniging en worden er gebruikt indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit;
 4. De activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden;
 5. De onderneming of vereniging stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien, ter beschikking van het personeel en de klanten;
 6. De onderneming of vereniging neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de werkplaats en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
 7. De onderneming of vereniging zorgt voor een goede verluchting van de werkplaats;
 8. Een contactpersoon wordt aangeduid en bekendgemaakt, zodat klanten en personeelsleden een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID-19 kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing.
 9. Terrassen en openbare ruimten worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de gemeentelijke overheden en met respect voor dezelfde regels als deze die binnen gelden.


Hoe vraag je een evenement aan?

Stuur minstens 4 weken op voorhand onderstaande documenten naar evenementen@lede.be. Elke aanvraag wordt voor advies voorgelegd aan de leden van de evenementencel. Nadien beslist het college van burgemeester en schepenen of jouw evenement mag doorgaan. 

Een aanvraag bestaat uit:

 1. Het evenementenformulier:
  - klein evenement
    of
  - groot evenement (enkel wanneer je een straat of plein verkeersvrij wil maken)
 2. Het resultaat van de CERM-scan. Via de vragenlijst op www.covideventriskmodel.be krijg je inzicht in het COVID-veiligheidsrisico van jouw evenement. Na het doorlopen van de vragen kan je het resultaat van de screening downloaden. Voeg deze pdf toe als bijlage bij je evenementenformulier.
 3. Een draaiboek met de concrete uitwerking van de verplichte maatregelen. Hoe zorg jij ervoor dat jouw evenement coronaproof is? Gebruik het protocol dat op jouw evenement van toepassing is als leidraad. Overloop de verplichte maatregelen en vertaal deze naar de praktijk. Geef zoveel mogelijk informatie mee, zodat we jouw plan van aanpak kennen.
  Je vindt de sectorprotocollen hier, het CERM-protocol vind je hier.
 4. Een duidelijk situatie- en circulatieplan met vermelding van afmetingen, in- en uitgangen (inclusief nooduitgangen), looplijnen en vaste constructies zoals podia, bar, tafels, warmtebronnen, tenten, enz.


Wat met eetfestijnen?

Tot 19 november zijn eetfestijnen verboden. Afhalen of leveren van maaltijden (of andere producten) is wel toegelaten, maar moet coronaproof georganiseerd worden.

Levering aan huis

 • Hou 1,5 meter afstand en draag een mondmasker wanneer dit niet kan gegarandeerd worden.
 • De bedeling aan huis wordt uitgevoerd door maximum 2 personen per voertuig om sociale contacten zoveel mogelijk te beperken.
 • Beperk cashbetalingen tot het minimum en werk bij voorkeur met overschrijving vooraf of betaling via de Bankcontact-app.

Afhaal

 • Stel een draaiboek op waarin je stap voor stap overloopt welke maatregelen je neemt om het afhaalmoment in goede banen te leiden (bv mondmaskerplicht, max aantal afhalers per tijdslot, aantal medewerkers + taakverdeling, ...). Voeg ook een circulatieplan van de afhaalzone toe aan je draaiboek.
 • Bezorg dit minstens 2 weken voor het afhaalmoment aan de dienst evenementen via evenementen@lede.be.

Praktisch

Patrimonium

Markt 1
9340 Lede


Tel:  053 60 68 50
Fax:  053 80 33 09
E-mail

Openingsuren

DagOpeningsuren
Maandag9.00 tot 12.00 uur
Dinsdag9.00 tot 12.00 uur
Woensdag9.00 tot 12.00 uur
13.30 tot 16.00 uur
Donderdag

9.00 tot 12.00 uur

16.00 tot 19.00 uur

Vrijdag9.00 tot 12.00 uur
 

Sluitingsdagen

Meer info