Naar inhoud

Aanvraagdocument evenementen

Deze formulieren dien je binnen bij de evenementendienst of mail je naar evenementen@lede.be , waar je aanvraag dan intern wordt behandeld.

Organisatoren die vragen hebben of mensen die niet beschikken over een computer voor het formulier, kunnen terecht bij de evenementendienst.

Na het invullen van het formulier wordt het dossier voorgelegd aan de verschillende betrokken diensten, de politie en de brandweer, die hun advies zullen uitbrengen. Nadien gaat het dossier naar het college van burgemeester en schepenen voor de toelating. De organisator wordt uiteindelijk per brief op de hoogte gebracht en krijgt meteen in één pakket alle mogelijke toelatingen bezorgd.

Kleine evenementen moeten minstens 60 dagen voor de start van het evenement worden aangevraagd. Voor grote evenementen is deze termijn 90 dagen.

Natuurlijk kunnen we niet garanderen dat alle gevraagde materiaal beschikbaar is. Hoe sneller je aanvraagt, hoe meer kans je ook hebt op beschikbaar materiaal.

Let op ! Je reserveert hier geen zaal of ontmoetingscentrum. Hiervoor moet je nog steeds contact opnemen met de dienst patrimonium (patrimonium@lede.be).

 

Wanneer doe je een aanvraag via de evenementendienst?

  • Wanneer de activiteit of een deel ervan plaatsvindt op het openbaar domein
  • Wanneer je een fuif, bal, TD, … organiseert
  • Wanneer je gemeentelijk materiaal wil ontlenen
  • Wanneer je luider muziek wil spelen dan 85 decibel
  • Wanneer je een straat, plein, parking tijdelijk wenst af te sluiten of parkeervrij wil maken
  • Wanneer je vuur(werk) wil gebruiken
  • Wanneer het gaat om een buurt- of straatfeest

Wanneer je je in één van bovenstaande gevallen bevindt, dan kan je best een aanvraag doen via de evenementendienst. Op die manier worden alle gemeentelijke diensten en indien nodig ook brandweer en politie op de hoogte gebracht.

Praktisch

Cultuurdienst

Cultuurdienst Lede
Markt 1
9340 Lede


Tel:  053 60 68 61
Fax:  053 80 33 09
E-mail

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 9.00 tot 12.00 uur
Dinsdag 9.00 tot 12.00 uur
Woensdag 9.00 tot 12.00 uur
13.30 tot 16.00 uur
Donderdag

9.00 tot 12.00 uur

16.00 tot 19.00 uur

Vrijdag 9.00 tot 12.00 uur

Sluitingsdagen

Meer info