Naar inhoud

Lijst van gezworenen

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

In 2021 moet opnieuw een gemeentelijke lijst van gezworenen opgemaakt worden. Dit is een lijst van inwoners die kunnen worden aangewezen om in een Assisenhof te zetelen.
Deze lijst wordt samengesteld op basis van een loting onder alle personen die ingeschreven zijn op de laatste kiezerslijst.
 
De burgemeester brengt ter kennis dat hij, overeenkomstig artikelen 218, 219 en 220 van het Gerechtelijk wetboek, op 25 januari 2021 om 11 uur, in de raadzaal van het gemeentehuis overgaat tot de loting van de kiezers die op de voorbereidende lijst van gezworenen worden ingeschreven. De burgemeester wordt bijgestaan door Robert De Mulder en Geertrui Van de Velde.
 
Deze loting is openbaar en kan je dus bijwonen. Wegens de geldende coronamaatregelen moet je wel je aanwezigheid bevestigen via bevolking@lede.be
Datum van het bericht: donderdag 21 januari 2021