Naar inhoud

Bouwgrond voor open bebouwing - Spoorstraat

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Foto

De gemeente Lede gaat over tot de verkoop van een perceel bouwgrond in de Spoorstraat.

De gemeente Lede gaat over tot de verkoop van een perceel bouwgrond in de Spoorstraat, kadastraal gekend Lede 1e afdeling/Lede, sectie B nummer 104/02N P0000 met een oppervlakte van acht are achttien centiare (8a 18ca). Het betreft een bouwgrond voor open bebouwing, gelegen nabij centrum Lede. Niet gelegen in overstromingsgebied, geen recht van voorkoop, geen erfgoed en blanco bodemattest. De minimumprijs bedraagt honderdzevenenzestig duizend en vijfhonderd euro (€ 167 500,00).
De verkoop zal gebeuren door een bod per gesloten omslag tijdens de kantooruren, in te dienen bij notaris Florence Deforce te Lede in de periode van maandag 01/02/2021 tot 12 u op maandag 08/02/2021. De openingsuren van het notariskantoor Florence Deforce zijn: maandag tot en met donderdag van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 17u30, vrijdag van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u. Op 08/02/2021 om 14 u worden de omslagen geopend, waarbij u kan aanwezig zijn. Het perceel wordt verkocht aan de hoogst geboden prijs. Meer inlichtingen zijn te bekomen bij het notariskantoor Florence Deforce, Hoogstraat 140 9340 Lede, telefoonnummer 053/80.52.07 – Florence.Deforce@notarisdeforce.be.

Datum van het bericht: vrijdag 15 januari 2021