Naar inhoud

Tijdelijk subsidiereglement voor verenigingen naar aanleiding van het coronavirus.

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Op 17 december 2020 keurde de gemeenteraad het tijdelijk subsidiereglement goed om verenigingen financieel te ondersteunen wanneer zij het omwille van het coronavirus en de bijhorende maatregelen moeilijk hadden.

Het formulier is afgesloten!

De verenigingen vormen een belangrijke schakel in het sociale leven in onze gemeente. Zij zorgen voor een zinvolle vrijetijdsbesteding voor jong en oud, nemen vrijwilligerswerk op, ondersteunen kwetsbare groepen in de samenleving en dragen bij tot gemeenschapsvorming. Door de coronacrisis werden ook de verenigingen en hun werking de voorbije maanden hard getroffen. De Vlaamse overheid gaf daarom ruim 180.000 euro aan Lede om de verenigingen extra te steunen.

De verschillende adviesraden en hun voorzitters hebben de mogelijke verdeling van dit bedrag besproken. Op hun advies werden in september al enkele maatregelen goedgekeurd door de gemeenteraad, zoals onder andere een financiële bonus van de jaarlijkse werkingssubsidies en tijdelijk goedkopere huurtarieven voor de gemeentelijke infrastructuur. Op 17 december 2020 werden deze reeks maatregelen aangevuld met het tijdelijk subsidiereglement voor de verenigingen.

Datum van het bericht: maandag 21 december 2020