Naar inhoud

Opheffing captatieverbod waterlopen

Het politiebesluit van de gouverneur van 24 september 2020 betreffende het verbod om

water te capteren uit een aantal onbevaarbare waterlopen in de provincie Oost-Vlaanderen wordt

opgeheven.

Datum van het bericht: donderdag 15 oktober 2020