Naar inhoud

Vacature deskundige dienst Vrije Tijd

(contract bepaalde duur tot 31 augustus 2021, voltijds, niveau B1-B3)

De cluster vrije tijd stuurt, begeleidt en coördineert het vrijetijdsbeleid van het lokaal bestuur teneinde een optimale afstemming tussen de diverse actoren in het brede culturele en vrijetijdsveld te bekomen en een integraal en kwalitatief cultuur- en vrijetijdsbeleid in het lokaal bestuur te stimuleren. De cluster bestaat uit de dienst ‘sport’, ‘jeugd’, ‘evenementen’, ‘cultuur’, ‘BKO’, ‘bibliotheek’ en ‘de kunstacademie’.

In deze tijdelijke functie (contract bepaalde duur, voltijds, niveau B1-B3) met veel afwisseling leg je de focus op het aanbod van de diensten cultuur en jeugd. Je kan projecten concreet uitwerken, in nauw contact met de collega’s.

De cultuurdienst stimuleert, ondersteunt en promoot het bruisende verenigingsleven en stelt zich tot doel de participatie te verruimen, de kwaliteit te verhogen en het verzorgen van een evenwichtig cultureel aanbod. De cultuurdienst organiseert diverse avond- en namiddagvoorstellingen,  lezingen en schoolvoorstellingen  in GC De Volkskring (zie aparte brochure). Daarnaast is er Camping Cultuur, een zomeractiviteit in een deelgemeente (i.s.m. jeugddienst en bib), een begeleide gezinswandeling, Dag van de Cultuurinitiatie voor de leerlingen van de tweede graad, tweejaarlijkse Cultuurprijs en Cultuurlaureaat, vormingsaanbod voor senioren (o.a. computercursussen), het Volksbal…

De cultuurdienst verzorgt ook het secretariaat van de cultuurraad, seniorenraad en raad voor ontwikkelingssamenwerking (LEEGO). We ondersteunen en coördineren diverse activiteiten in samenwerking met deze raden. Enkele activiteiten i.s.m. de culturele raad zijn Lede Creatief, Erfgoeddag, Open Monumentendag, Lede Gesmaakt en de Sterdagen. Activiteiten i.s.m. de seniorenraad zijn de filmnamiddagen en uitstappen. Als laatste zijn er ook de activiteiten i.s.m. LEEGO: lezingen, Café del Mundo en de 11.11.11.-actie.

Verder is de dienst ook een aanspreekpunt voor het toerisme in het lokaal bestuur. Zij zorgt voor de toeristische informatie van de fiets- en wandelpaden. De dienst begeleidt en ondersteunt tot slot de cultuurraad, seniorenraad en de raad voor ontwikkelingssamenwerking bij hun vergaderingen en activiteiten.

De jeugddienst staat in voor de ontwikkeling van een breed, gecoördineerd jeugd(werk)beleid en organiseert, ondersteunt en realiseert, begeleidt en promoot de continue participatie van de jeugd in het gemeentelijk beleid en coördineert gemeentelijke initiatieven op dit vlak (bv. speelpleinwerking, kwalitatief ondersteunen en begeleiden van jeugdverenigingen, jeugdsociaal en cultureel vlak...). De jeugddienst organiseert doorheen het jaar tal van activiteiten zoals workshops, Knutselatelier, Preventieactiviteiten, Buitenspeeldag, Roefeldag, Camping Cultuur, Speelpleinwerking, Theatervoorstellingen, Dag van de vrije tijd…

Je verantwoordelijkheden en resultaatsgebieden

 • Je creëert en evalueert het toerismebeleid (en volgt het op of stuurt bij waar nodig) en de bijhorende promotie. Hiervoor zal je o.a.:
  • Mee verantwoordelijk zijn voor de algemene toeristische brochure en thematische toeristische publicaties
  • Contacten onderhouden die nodig zijn voor de uitbouw van het toeristische aanbod
  • Het strategische toerismebeleidsplan mee coördineren en begeleiden, en dit beleidsplan ook helpen uitvoeren en evalueren
 • Je plant, programmeert en promoot culturele activiteiten bij het grote publiek. Hiervoor zal je o.a.:
  • Het bestaande cultuuraanbod verkennen
  • Gezelschappen contacteren
  • Jaarprogramma’s opstellen
  • Initiatieven rond naschoolse vorming en kunsteducatie coördineren
  • Podiumkunsten en tentoonstellingen helpen porgrammeren
 • Je creëert, coacht en ondersteunt nieuwe projecten en initiatieven met als doel het culturele leven in het lokaal bestuur te stimuleren en innoverende en experimentele initiatieven een kans te bieden. Om dit te doen zal je o.a.:
  • Subsidiereglementen helpen uitwerken
  • Ondersteuning bieden op inhoudelijk en materieel gebied
  • Projecten inpassen in het globale culturele aanbod
  • De projecten bespreken en evalueren
 • Je helpt het jeugdbeleid van de gemeente op te stellen, te evalueren en bij te sturen waar nodig. Hiervoor zal je o.a.:
   • Het strategische jeugdbeleidsplan mee helpen opmaken
   • De processen begeleide die nodig zijn voor de uitvoering van het jeugdbeleidsplan
   • De participatie aan het jeugdbeleid helpen uitbouwen en stimuleren
   • Werkingsresultaten verzamelen en verslaggeving uitbrengen
   • Het beleid evalueren met het oog op vernieuwing
  • Je helpt lokale jeugdprojecten en initiatieven mee te organiseren, begeleiden en opvolgen. Hetzelfde geldt voor alle projecten in het kader van jeugdwelzijn.

Jouw troeven?

  • Je kan ervaring voorleggen als geoefende gebruiker van sociale media en digitale platformen.
  • Je bent ten laatste op 2 november beschikbaar.

Vaardigheden en persoonlijkheid

  • Je weet en voelt wat er leeft en beweegt op het vlak van vrije tijd, cultuur en jeugd in de gemeente Lede.
  • Je neemt initiatief, je bent assertief en je bent resultaatgericht.
  • Je werkt planmatig en communiceert vlot en proactief.
  • Je bent een teamplayer.
  • Je gaat nauwgezet om met administratieve procedures.
  • Je bent creatief, leergierig, oplossingsgericht en je kan je inwerken in wetgeving en procedures
  • Je kan goed overweg met diverse hedendaagse informaticatoepassingen en sociale media

Aanwervingsvoorwaarden

  • Je bent in het bezit van een bachelor diploma.
  • Je beschikt over eigen vervoer en een rijbewijs B.
  • Je bent bereid tot avond- en weekendwerk.

Aanbod

 • Een boeiende en afwisselende functie met veel verantwoordelijkheid en ruimte voor initiatief.
 • Een zeer flexibele vakantieregeling.
 • Een flexibele uurregeling.
 • Ruime opleidingsmogelijkheden.
 • Lokaal bestuur Lede biedt een mooie verloning volgens de schaal B1-B3, aangevuld met maaltijdcheques en een fietsvergoeding.

Mail bij interesse je motivatiebrief en CV naar personeel@lede.be, gericht aan het college van burgemeester en schepenen, uiterlijk 2 oktober 2020 om 10 uur.

De selectieproeven zullen doorgaan op 12 oktober 2020 (schriftelijk) vanaf 17:30 uur en op 19 oktober 2020 (schriftelijk) in de namiddag. Op 2 oktober ontvangt u hierover meer praktische info. Ook een kopie van je rijbewijs, van je bachelorsdiploma en een attest van goed gedrag en zeden mogen niet ontbreken en worden ten laatste op de dag van de schriftelijke proef verwacht.

Datum van het bericht: dinsdag 15 september 2020