Naar inhoud

Vacature deskundige milieu en klimaat

Het gemeentebestuur van Lede gaat over tot de aanwerving in contractueel verband van een deskundige Milieu en Klimaat - halftijds - niveau B1-B3 - onbepaalde duur.

Je werkt onder leiding van en rapporteert aan de coördinator Ruimtelijk beleid, Vergunningen en Milieu.

 

Taken

 • Bepalen en uitwerken van de beleidsdoelstellingen m.b.t. milieu en klimaat en zo streven naar een geïntegreerd, globaal milieu- en klimaatbeleid.
 • Erop toezien dat planningsprincipes, reglementen en afgeleverde vergunningen worden nageleefd door handhaving van de regels in de ruimtelijke omgeving.
 • Behandelen van vergunningsaanvragen waarbij de reglementaire voorschriften in acht worden genomen en een appreciatiebevoegdheid mogelijk is.
 • Organiseren en evalueren van projecten en initiatieven m.b.t. milieu en klimaat(-educatie).
 • De inwoners sensibiliseren m.b.t. milieu- en klimaat-gerelateerde problemen en natuurbehoud.
 • Onderhouden van externe contacten, sensibiliseren, informeren en communiceren over milieu en duurzaamheid.  De burgers informeren over de natuurbehoud en het milieubeleid aan de hand van didactisch materiaal.
 • Uitvoeren van taken die nodig zijn voor een efficiënte en effectieve werking van het containerpark en afvalbeheer.
 • Je blijft op de hoogte van de ontwikkelingen aangaande wetgeving en regelgeving van belang voor de dienst.
 • ….

Aanwervingsvoorwaarden

 • Je bent houder van een bachelordiploma (of bij overgangsmaatregel een hiermee gelijkgesteld diploma) dat toegang verleent tot betrekking van het niveau B.
 • Je beschikt over een rijbewijs minstens geldig voor de categorie B.
 • Je slaagt voor een aanwervingsexamen.

Aanbod

 • Een halftijds contract voor onbepaalde duur barema: B1-B3.
 • Een boeiende en afwisselende functie met veel verantwoordelijkheid en ruimte voor initiatief.
 • Minimum bruto maandsalaris: 1.268 euro.
 • Maximum bruto maandsalaris: 2.115 euro.
 • Een zeer flexibele vakantieregeling.
 • Een flexibele uurregeling.
 • Ruime opleidingsmogelijkheden.
 • Maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, bedrijfsfiets.
 • Geldelijke valorisatie tot 15 jaar nuttige privé-ervaring en onbeperkt voor de publieke sector.

Hoe solliciteren

Om deel te nemen aan de selectieprocedure mail je uiterlijk 21 augustus 2020 jouw sollicitatiebrief met je cv en het vereiste diploma naar beleidsondersteuning@lede.be.

Vermeld duidelijk dat je beschikt over het gevraagde rijbewijs en voor welke vacature je solliciteert.

Informatie

Het examenprogramma met de aanwervingsvoorwaarden en de functiekaart en  kunnen hier gedownload worden en voor alle verdere inlichtingen kan je terecht bij de expert beleidsondersteuning via beleidsondersteuning@lede.be of 053/60.68.04.

Datum van het bericht: vrijdag 03 juli 2020