Naar inhoud

Voorbereidende werken in Rossel-, Reymeers- en Molenbergstraat

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Vanaf 13 januari tot en met 3 februari worden 38 proefsleuven aangebracht in de Rossel-, Reymeers- en Rosselstraat in het kader van de  geplande wegenis- en rioleringswerken.

Aannemer Elta zal de hinder tot een minimum proberen te beperken. De werken worden opgedeeld in drie fasen:

Fase 1 (13-14 januari): Reymeersstraat, gedeelte tussen Guchtstraat en Damstraat. Hierbij zullen verkeerslichten in de Reymeersstraat worden geplaatst.

Fase 2 (15-22 januari): Reymeersstraat en Rosselstraat. Om de werken vlot te laten verlopen zal tussen 15 en 22 januari de Rossel- en Reymeersstraat (gedeelte tussen Grotekapellelaan en Rosselstraat) tijdelijk enkele richting gemaakt worden (komende van de Markt richting Damstraat). Er wordt een wegomleiding voorzien via Grotekapellelaan – Hoogstraat – Markt.

Fase 3 (22 januari - 3 februari): Molenbergstraat. Plaatselijke hinder, doorgaand verkeer is mogelijk.

Datum van het bericht: woensdag 08 januari 2020