Naar inhoud

Infoavond stookolietank sanering

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Meer en meer gezinnen schakelen voor hun verwarming over van stookolie naar aardgas. Heel wat stookolietanks raken dus in onbruik. Deze kunnen vroeg of laat beginnen lekken, wat een risico op ernstige vervuiling van bodem of grondwater met zich meebrengt. Dit kost veel geld en wordt niet gedekt door de verzekeringen. Daarom moet je een stookolietank die niet meer gebruikt wordt, verplicht laten verwijderen of leegmaken door een erkende technicus.

Eenentwintig gemeenten in Zuid-Oost-Vlaanderen en SOLVA organiseren een collectieve tanksanering voor de geïnteresseerde inwoners. Ook Lede doet mee. De firma All-in Tank Service werd hiervoor aangesteld.

 

Heeft je woning een oude stookolietank die niet meer gebruikt wordt en wil je er van af, schrijf je dan in via dit inschrijvingsformulier. Voor meer informatie kan je ook terecht op het gratis nummer 0800 11 206.

 

Op donderdag 5 september 2019 om 19.30 uur is er een infoavond in de Bron, Kerkevijverstraat 19a. De firma All-in Tank stelt dan hun werkwijze voor. Aansluitend kan je ook vragen stellen, en je eventueel inschrijven voor de sanering. Bevestig je aanwezigheid voor deze infoavond via milieu@lede.be of bel 053 60 68 25.

 

Ben je op deze dag niet vrij? Dan kan je ook terecht op de regionale infosessies. Daar wordt niet alleen de tanksanering voorgesteld, maar krijg je ook meer informatie over omschakelen naar aardgas. Voor meer informatie en inschrijvingen, kijk op benoverenmetgas.be 

 

 

 

Datum van het bericht: woensdag 07 augustus 2019