Naar inhoud

Openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag: Hof van Dorset - Steenstraat 121

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Het volgende dossier ligt momenteel  ter inzage bij de dienst milieu en landbouw: 
omgevingsvergunningsaanvraag (klasse 2): het exploiteren van een landbouwbedrijf, gelegen te Lede, Steenstraat 121, door Dieter Uyttendaele.

Bij een milieuvergunningsaanvraag klasse 2 wordt een openbaar onderzoek georganiseerd. Dit betekent dat belanghebbenden het aanvraagdossier kunnen inkijken en opmerkingen en/of bezwaren over het dossier kunnen indienen bij het college van burgemeester en schepenen, Markt 1, 9340 Lede. De uiterste datum voor het indienen van een bezwaar is 22 augustus 2019.

Datum van het bericht: woensdag 24 juli 2019