Naar inhoud

Persbericht: stopzetten dossier assistentiewoningen

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Naar aanleiding van de berichtgeving in de pers en op sociale media delen wij het volgende mee.

In de besluitvorming over het stopzetten van het dossier van de assistentiewoningen werd een procedurefout gemaakt. Een document was niet toegevoegd aan het ingediende dossier. De inhoud van de beslissing wordt niet gecontesteerd door de toezichthoudende overheid. Wel zal het besluit omwille van de procedurefout moeten hernomen worden door het bestuur.

Intussen wordt in het kader van de opmaak van het meerjarenplan wel werk gemaakt van een woonbeleid evenals van een analyse van de ouderenbehoeften in Lede.

Datum van het bericht: dinsdag 02 juli 2019