Naar inhoud

Persbericht gemeente Lede: financiering gemeentelijke organen

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Gezien de vragen die in de gemeenteraad van 31 mei 2019 gesteld zijn in verband met de financiering van de gemeentelijke organen, houdt het gemeentebestuur er aan om het globale kader weer te geven en enkele zaken te verduidelijken.

De inventaris van gemeentelijke organen is reeds aanwezig en wordt jaarlijks ter beschikking gesteld aan alle gemeenteraadsleden. Men kan in de gemeentelijke begroting ook terugvinden hoe groot de jaarlijkse gemeentelijke werkingstoelage is. De statuten van deze organen zijn voor iedereen ter beschikking bij de respectievelijke diensten.

 

Het bestuur wil deze statuten uniformiseren en aanvullen waar nodig, wat betreft het onderdeel ‘interne controle’. Wel stelt het bestuur dat de interne controle in eerste instantie door de raden zelf dient te gebeuren, onder supervisie van het bestuur.

 

Het bestuur heeft beslist om een bedrijfsrevisor in te schakelen om de rekeningen van het gemeentelijk Feestcomité na te kijken. Het bestuur wacht de conclusies van de revisor af vooraleer verdere maatregelen te nemen.

 

Dat een gedeelte van de gemeenteraad van 31 mei 2019 achter gesloten deuren plaats vond, op vraag van oppositieleden, had enkel en alleen te maken met het vrijwaren van de persoonlijke levenssfeer van de leden van het Feestcomité. Een verplichting die is voorzien in artikel 28 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

Datum van het bericht: dinsdag 04 juni 2019