Naar inhoud

Vacature administratief medewerk(st)er

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Het gemeentebestuur van Lede gaat over tot de aanwerving in tijdelijk contractueel verband van een 
ADMINISTRATIEF MEDEWERK(ST)ER voor de dienst speelpleinwerking - periode van 1 juni 2019 tot en met 31 augustus 2019 - voltijds - niveau C1-C3.

Taken

  • Je zorgt voor de administratieve ondersteuning op het speelplein.
  • Je registreert en verwerkt de inschrijvingen en geeft inlichtingen omtrent de kinderen aan de hoofdmonitoren.
  • Je staat in voor de inschrijvingen van de activiteiten en biedt ondersteuning aan de hoofdmonitoren.
  • Je bent de contactpersoon tussen de jeugdconsulente en de hoofdmonitoren.

Aanwervingsvoorwaarden

  • Je bent houder van een gehomologeerd of door de examencommissie van de Staat of van een van de gemeenschappen voor secundair onderwijs uitgereikt getuigschrift van het hoger secundair onderwijs;
  • Je hebt een rijbewijs, minstens geldig voor de categorie B;
  • Je slaagt in een selectieproef. 

Hoe solliciteren?

Om deel te nemen aan de selectieprocedure stuur je je sollicitatiebrief met je cv en een kopie van het vereiste diploma uiterlijk donderdag 2 mei 2019 (datum poststempel is bepalend) naar het college van burgemeester en schepenen, Markt 1 te 9340 Lede.
Je kan ook je sollicitatiebrief met je cv afgeven tegen ontvangstbewijs op het gemeentesecretariaat of de personeelsdienst. Vermeld duidelijk of je beschikt over een rijbewijs.

Inschrijvingen per mail en sollicitaties die achtergelaten worden in de brievenbus komen niet in aanmerking.

 

De selectieproeven vinden plaats op donderdag 16 mei 2019.

 

Voor meer informatie kan je terecht bij de personeelsdienst, Markt 1, 9340 Lede:
- personeel@lede.be;
- telefoon: 053 60 68 20.

Datum van het bericht: vrijdag 05 april 2019